Sağlık çalışanlarından yurt genelinde iş bırakma eylemi

Hekimler ve sağlık emekçileri yurt genelinde iş bıraktı. Sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler durduruluyor. Emekçiler yoksullaşmaya, ağır çalışma koşullarına ve sağlıkta şiddete karşı iş bırakıyor.

KRONOS 15 Aralık 2021 GÜNDEM

Sağlık emekçileri yurt genelinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde grev yapıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler durduruluyor.

İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

Antalya Tabip Odası ile SES Antalya Şubesi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde greve gitti. Hastane içinde toplanan sağlık emekçileri alkışlarla hükümetin sağlık politikasını protesto etti. İkinci eylem ise saat 10.00’da Atatürk Devlet Hastanesi B Blok önünde gerçekleştirildi. Burada toplanan SES Antalya Şubesi üyeleri iktidarı protesto etti ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz iktidara seslenerek “Uyarıyoruz: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri bu çalışma rejimini kabul etmiyor! Artık Bıçak Kemikte!” dedi.

Sağlık emekçilerinin talepleri şöyle:

-Özelleştirme politikalarından vazgeçin.
-Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyin.
-Tüm işkolu emekçilerine emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret uygulamasını başlatın.
-Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verin.
-Güvenceli çalışabilme koşullarını sağlayın. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri sağlıklı çalışma ortamları oluşturun.
-COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası
-Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verin.

Sağlık çalışanları Mersin ve Adana’da da iş bıraktı. TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sosyal medya hesabından greve ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram