Yargıtay başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu

Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Barosu; Yargıtay başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

KRONOS 09 Kasım 2023 GÜNDEM

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay kararını tanımaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da AYM’nin kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında, yargıya duyulan güveni zedeledikleri, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri iddiasıyla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na bugün suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“AÇIK HÜKME RAĞMEN…”
“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına ‘uymama’ şeklinde bir karar vermiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir” denildi.


Saraç tarafından verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

FİLİZ SARAÇ KİMDİR, ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELERDİR?
1968 yılında Trabzon’da doğan Av. Filiz Saraç 1988’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hukuku Dalında yüksek lisans yaptı. 32 yıldır kesintisiz olarak serbest avukatlık yapan yeni İstanbul Barosu başkanı, İngiltere’de MBA işletme hazırlık eğitimini tamamladı. 1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’na seçilen Saraç, 2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

1996 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’na seçildi. İstanbul Barosu Başkan yardımcısı olarak bir dönem görev yapan Saraç, Kadın hakları konusunda pek çok panel ve konferansta görev aldı. Saraç, İstanbul Barosu 125. yıl Belgeseli’ni hazırlayan ekibin başkanlığını yaptı. 2004-2006 döneminde, İstanbul Barosu başkan yardımcısı olarak görev aldı. 6 yıl süreyle Yeditepe Üniversitesi’nde ders verdi. 2006’dan bu yana Türkiye Barolar Birliği delegesi ve TBB eğitim danışma kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2010-2012 döneminde staj eğitim merkezi yürütme kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Barosu delegeleri önseçimi ile 2017-2021 döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Saraç, Eşi tarafından katledilen Av. Müzeyyen Boylu’nun ve görevi başında şehit edilen Av. Ersin Arslan’ın davalarında TBB adına müdahil olarak görev aldı.

Çok sayıda makale ve kitap yazan Saraç, ikinci üniversite olarak Acil Durum Ve Afet Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kadın hakları konusunda pek çok panel ve konferansta görev aldı. 8 Mart 2020’de ; 1924 yılında kurulan ve 80 şubesi bulunan Türk Kadınlar Birliği tarafından “Toplumda hukukun üstünlüğü ve hak arama bilincine katkıları” nedeniyle ödüle layık görüldü.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram