Yargı darbesinde organize işler: AKP, yasa değişikliği hazırlamış

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasının organize bir girişim olduğu ortaya çıktı. AKP'nın AYM'nin çalışma şeklini düzenleyen kanunda değişiklik yaparak bireysel başvurularla ilgili sınırlama getirmeyi planlıyor.

KRONOS 12 Kasım 2023 GÜNDEM

Foto: Abdurrahman Antakyalı - Depo Photos

AKP tarafından hazırlanan yasa değişikliğiyle AYM’nin çalışma usullerinin değiştirilerek etkisinin kırılmak istendiği belirtildi. AYM’nin özellikle bireysel başvurularda sadece para cezası ile sınırlı kalması gerektiği üzerinde duruluyor.

Gazete Pencere’de yer alan Nuray Babacan’ın yazısına göre, AYM’nin Yargıtay kararlarını ortadan kaldıran, mahkemelere talimat veren bir karar çıkartamayacağına ilişkin düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Ayrıca, AYM’nin kendi çalışma usullerini kendi çıkardığı bir yönetmelikle belirlediği belirtilerek, bunun değiştirmesi gerektiği iddia ediliyor. AYM’nin çalışma usullerinin yönetmelik değil kanun ile belirlenmesi düşünülüyor.


GEREKÇE OLUŞTURUYORLAR

Parti kurmayları, 2012 yılından itibaren getirilen bireysel başvuru hakkının, 6216 sayılı Anayasaya Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 50’nci maddesinin bazı hükümleri yürürlükte olduğu müddetçe benzer sorunlar yaratmaya devam edeceğini öne sürüyorlar.

Değişikliği destek veren AKP’liler, “‘Hak ihlali mahkeme kararından kaynaklanmışsa dosya yeniden yargılama yapılmak üzere mahkeme gönderilir’ hükmü olduğu müddetçe, Yargıtay ve Danıştay’ın temyiz incelemesi üzerine verdiği kesin kararları, AYM’nin adeta bir süper temyiz mahkemesi gibi incelemesi sonucunu doğuruyor. Bir düzenleme yapılmazsa tartışma ve huzursuzluk devam edecek. Dolayısıyla bu maddenin yeniden düzenlenmesi gerekir.

Ayrıca, yasama organı, kendisinin ve diğer organların da sınırlarını çizen erkler ayrılığında en üst organdır. Yasamanın verdiği bir kararın AYM’nin müzakereye katılan üyelerinin eşitliği halinde başkanın oyu ile iptali gibi demokratik temsili ipotek altına alan bir karar alma usulü kabul edilemez” iddiasını savunuyor.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram