Yabancıya parayla vatandaşlıkta çarpıcı değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Zafer YILMAZ 12 Aralık 2023 EKONOMİ

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre; Türk Vatandaşlığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına kat irtifakı ve üzerinde taşınmaz bulunan arsalar da dahil edildi.

12 Aralık 2023 Tarihli ve 32397 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına göre; yabancılara taşınmaz karşılığında T.C. vatandaşlığının verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi.

Vatandaşlık alınabilmesi için arsada kat mülkiyeti veya kat irtifakı olması ya da arsa üzerinde yapı bulunması yeterli sayılacak.

Kararda, arsanın yüzölçümü hakkında detay verilmezken şu ifadeler yer aldı:

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com