İnşaat demirine barkodlu hafiye

Standart dışı demir kullanılması sebebiyle Kahramanmaraş Depremleri'nde can kaybı artmıştı. Geç de olsa demir için fabrikadan inşaata takip sistemi kurulacak.

KRONOS 16 Mart 2023 EKONOMİ

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nde enkaz yığınına dönen binlerce binada “kalitesiz demir” kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İnşaat demirinin imalat, ithalat, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil her safhada takip edilmesi için İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak.

İnşaat demiri imal eden tesisler veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitleri için 1 Ocak 2024 tarihinden önce İDİS’e geçme mecburiyeti getirildi.

16 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı İDİS uygulama genel tebliğine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından barkodlu takip sistemi tesis edilecek.

BARKOD OLMAYAN DEMİR SATMAK YASAK

İmalatçı veya ithalatçı tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret (Etiket) konulacak. İşlemlerinin izleme ve takip etme görevini üstlene Darphane Genel Müdürlüğü bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve GİB’e aktaracak.

İDİS kodu olmadan inşaat demiri imal edilemeyecek. Kodsuz demirin ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yasaklanacak.

İmalatçı ve ithalatçı firma dışında inşaat demiri satan veya satın alanlar kendilerine verilecek kullanıcı ismi ve şifre ile sisteme teslim, alış ve satış belgelerine dair bilgileri kaydedecek. Güvenlikli etiket veya işaret birim fiyatları maliyet unsurları dikkate alınarak Darphane tarafından belirlenecek.


 

16 Ocak 2023 tarihi itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa sunamayacak.

İDİS’e kayıtlı firmalar işi bırakmaları hâlinde, kullanılmamış güvenlikli etiket veya işaretleri işin bırakıldığı tarihi takip eden 7 gün içinde Darphane’ye teslim edecek.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram