AKP, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ‘vasıfsız eleman’ doldurdu ihbarı

KRONOS 27 Ağustos 2019 GÜNDEM

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’yla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a bir ihbar mektubu gönderildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Tanal, mektupla ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Tanal, “İhbar mektubunun özeti; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın ‘AKP Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na nasıl dönüştürüldüğüdür” dedi.

Gönderilen ihbar mektubunda ATGV’nin kurulduğu 1981 yılından bu zamana kadar hakim ve savcılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetildiğine dikkat çekilerek son dönemlerde yapıldığı iddia edilen atama usulsüzlükleri tek tek anlatıldı.

Ocak 2019 yılından itibaren ATGV’nin bir parti teşkilatına teslim edilerek kaynak aktarma ve yeni kadrolar oluşturup AKP’li “vasıfsız elamanlarla” doldurulduğu iddialarının yer aldı.

Mektupta vakfın işletme müdürlerine baskı, yıldırma, aşağılama, huzursuzluk, hırsız ve şüpheci davranış içinde bulundukları ve görevden ayrılmaları için baskı yapıldığı söylenirken “Tüm bunları Genel Müdür Enes ve yardımcıları Recep ve Selim yaparken arkasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün olduğunu tüm personele hissettiriyor” denildi.

Kendisini “Vakıfta çalışan Ak Partili bir personel” olarak tanımlayan kişi tarafından Mahmut Tanal’a gönderilen ihbar mektubunun içeriği şu şekilde:

“Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19 Temmuz 1981 gün ve E: 1981/452. K. 1981/399 sayılı tescile dair kararının Resmi Gazete’nin 15 Temmuz 1981 tarih ve 17401 sayılı nüshasında yayımlanması ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Vakfın amacı, organları ve çalışma esasları, Vakıf Senedi, Yönetim ve Çalıma Esaslarını Gösterir Yönetmelik, İç Yönetmelik, İktisadi İşletmelerde Çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Talimatnamesi’nde belirtilen mevzuat çerçevesinde yönetilir.

Ben de vakıfta çalışan AK Partili vasıfsız bir personel olarak, yapılan haksızlığa, adaletsizliğe ve baskıya karşı olmamdan dolayı bu duruma seyirci kalmamın mümkün olmadığını belirtir, dini, manevi ve insanı değerlerim açısından mevcut duruma seyirci kalmayıp yansıtmak istedim.

Bu amaçla, Vakfımızda 2019 yılı Ocak ayından itibaren aşağıda belirtilen Olağanüstü gelişmeleri dikkatinize sunmak istiyorum;

l- 23 yılın 19 yılında Ankara Hakimevi’nde Muhasebe Müdürü olarak ve son 4 yılında ATGV Genel Müdürü olarak görev yapan Kazım Kaşıkçı Ocak 2019 tarihinde genel müdürlük görevinden alınıp, vakfın bir diğer işletmesi olan Araç İşletmesine Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

2- Yerine, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in kayınbiraderi ve aynı zamanda AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Enes Günay getirilmiştir.

3- Enes Günay kendisini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bu göreve getirdiğini ve kendisiyle özel ilişkileri olduğunu muhtelif yaptığı konuşmalarda beyan etmiştir.

4- Aynı zamanda AKP Merkez Gençlik Kolları Başkan ve Yardımcılık görevlerinde de bulundu ve halen merkez yürütme kurulu üyesidir. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Ankara’nın Pursaklar ilçesinin belediye başkanlığı için aday adayı olmuştu. Fakat aday gösterilmeyerek karşılığında mükâfat olsun diye ATGV Genel Müdürü yapılmıştır.

5- Enes Günay ATGV Genel Müdürü olarak göreve başladıktan itibaren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ve ATGV yönetim kurulu üyelerinden, Des. Hiz. Bşk. Erdal Demir ve İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan da arkasına alıp, ATGV Yönetim Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş’i diskalifiye ederek, aşağıdaki isimleri belirtilen ünvanlara Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak Vakıf Merkezine ve Vakfa bağlı işletmelere atama yaptırmıştır.

ATGV Genel Müdürü (23 yıl ATGV görev yapan Kazım Kaşıkçı’nın yerine) Enes Günay

ATGV Genel Müdür Yardımcısı (yeni ihdas edildi. Pursaklar Kızılay İlçe Başkanı) Selim Gençtürk

ATGV Genel Müdür Yardımcısı (yeni ihdas edildi. AKP Merkez Yürütme üyesi) Recep Yoğun

Ankara Hakimevi İşletme Müdür Yardımcısı (Pursaklar teşkilattan yeni ihdas edildi) Emrullah Kırkpınar

İstanbul Hakimevi İşletme Müdürü (AKP İstanbul teşkilatından) Erhan İyiaksu

İstanbul Hakimevi işl. md. yrd. (yeni ihdas edildi. Ayrıldı. AKP İst. Teşkilatı) Ali Barstugan

İstanbul Hakimevi İşletme Müdür yrd. (yeni ihdas edildi. AKP İstanbul teşkilatından) Ahmet Kızılaltun

ATGV Sigorta Müdürü (AKP İstanbul teşkilatından) Recep Sert

ATGV İnşaat Emlak Müdürü (yeni ihdas edildi. AKP teşkilatından) Bünyamin TUNCER

ATGV İnşaat Emlak Müdür Yrd.(yeni ihdas edildi. AKP teşkilatından) Ozan Can Koç

ATGV Antalya Sos. Tes. Md. Yrd. (yeni ihdas edildi. Katılmadı. AKP teşkil.) Rasim Cevahir

ATGV Genel Merkez Muhasebe Müdürü (Pursaklar AKP teşkilatından) Haluk Kale

Bu personelin bir kısmı Pursaklar belediyesinden, bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde hiçbir iş yapmadan uzun zaman maaş aldıkları yani bankamatik memuru oldukları bilinmektedirler.

Bu atanan müdürler bilgisiz, beceriksiz, getirildikleri görevi daha önce hiç yapmamış liyakatsız kişilerdir. Yaşları 22 ile 30 arasındadır. Bu gurubun (ikisi hariç) daha önce eski Saadet Partisi kökenli personel olduğu ve AK Parti’ye geçtiği buranın nimetlerinden yararlandığı söylenmektedir. 31 Mart belediye seçimlerinden önce tüm bakanlıklara ve bağlı kurumlarına dağıtıldıklarını ve arkalarında çok güçlü isimlerin olduğu çoğu ortamlarda söylemektedirler.

6- Hiçbir gerekçe gösterilmeden yönetim kuruluna yalan yanlış bilgi vererek İstanbul Hakimevi Müdürü Musa Sağbaş’ı görevden alıp, müdürlük yaptığı işletmeye manevi olarak yıpratmak ve istifa etmesi için personel şefi yaptılar ve görevden ayrılması için ağır baskı ve kendi işletme personeli içinde aşağılayıcı davranışlarda bulunmuşlardır. Şu anda Musa Sağbaş psikolojik tedavi görmekte ve anti depresyon ilaçlar kullanmaktadır.

7- Yine 21 yıldır ATGV Genel Merkez Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Veysel Karadağ’ı bu görevden alıp, muhasebe şefi yaptılar ve aynı odada görev yaptırıp, manevi olarak yıpratmak ve istifa etmesi için aşağılayıcı davranışlarda bulunuyorlar.

8- Vakfın diğer işletme müdürlerine de yine aynı şekilde baskı, yıldırma, aşağılama, huzursuzluk, hırsız ve şüpheci davranış içinde bulundukları ve görevden ayrılmaları için aklınıza ne baskı geliyorsa her türlü muameleyi yaptıkları vakıfta ve tüm işletmelerde çalışan personel tarafından bilinmektedir.

9- Tüm bunları Genel Müdür Enes ve yardımcıları Recep ve Selim yaparken arkasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün olduğunu tüm personele hissettiriyor. Hem de ATGV yönetim kurulu üyelerini etki altına alıp, istediği kararları çıkartıyor veya çıkartamıyorsa onlardan habersiz sonradan ilave ediyor. Vakfı zarara uğratıyor ve Vakfı kendine göre dizayn etmeye çalışıyorlar.

10- Bu müdürler göreve geleli 6 ay oldu. Güya Vakfın zarar eden işletmelerini kara geçirecek ve vakfı uçuracaklardı. Vakfa hiçbir katkıları olmadığı gibi çok büyük zarar vermişlerdir. 12 yeni müdür atanmış olup, bunların vakfa yıllık maliyeti 1.800.000,00 TL’dir (Birmilyonsekizyüzbin). Bundan sonra verecekleri zararın ise akıbetini siz tahmin edin.

11- Bu vakıf bakanlığın Hakim ve Savcıların kurduğu bir vakıf olup, içinde tüm siyasi görüşleri temsil etmektedir. Bir partinin merkezi yürütme kurulu üyelerine vakfı teslim etmenin ne kadar doğru olduğunu siz söyleyin. Hele isminin içinde ADALET olan bir vakfın. Yani ne yapılmak istendiğinin amacı açıkça belli.

12- Bugün itibariyle vakıf, Hakim ve Savcıların bilgisi dışında parti teşkilatına teslim edilmiş olup, tüm birimler yavaş yavaş araç işletme müdürünü de kafaya alarak teşkilat üyeleri ile doldurulmaktadır. Aynı zamanda kendilerine yakın olan ve aynı görevi yapan personelin maaşlarında artış yaparak diğer personele haksızlık ve adaletsizlik yapmışlardır. Göreve geldikten itibaren işe alınan tüm personelin incelenmesi halinde bu durumun gerçekliği ortaya çıkacaktır.

13- Kurulduğu 1981 yılından bu zamana kadar Hakim ve Savcılardan oluşan ATGV yönetim kurulu tarafından yönetilmiş, bu zaman zarfında sağ ve sol iktidarların Adalet Bakanlıkları tarafından yönetilmiş olup, böyle bir durum yaşanmamıştır. Ocak 2019 yılından itibaren de bir parti teşkilatına teslim edilerek, yandaşlara kaynak aktarma ve yeni kadrolar oluşturup AKP’li vasıfsız elamanlarla doldurulmuşlardır.

14- Yine kendilerinden olmayan personele ve işletme müdürlerine yapılan bu yıldırma politikaları devam ederken, Bakana ve ATGV yönetim kuruluna yanlış bilgi vererek, ortada hiçbir şey yokken Ramazan Bayramı öncesi ANTALYA Sosyal Tesisler Müdürü Rafettin Hatipoğlu’nu yönetim kurulunun 28.05.2019 tarih ve 23/1-2-3-4 sayılı kararı ile işine son vermişlerdir. Emekliliğine 4 yıl kalan Rafettin bey iki çocuğu ile ortada kalmıştır. Aynı zamanda da hemen lojmanı boşaltması istenmiştir. Bu bir vicdansızlık olup, ahlaki ve dini değerlerimize uygun değildir. Bu eşinin ve iki okuyan çocuğunun vebalini almaktır. Rızklarını çalmaktır, Günahtır, partinin kuruluş ruhuna aykırıdır.

15- Görevden alınma sebebi olarak da; Antalya sosyal tesislerinin mali durumundaki kar ve zarar dengesi göz önüne alınarak daha etkin yönetilebilmesi için görevden alındığını kendisine yazılı olarak bildirmişlerdir. Tamamen uydurma ve asılsız bir suçlamadır. Denetleme yapılıp herhangi bir rapor veya bilgi belge ortada yoktur.

16- Aynı zamanda İşletme müdür, yardımcı ve diğer personellere uydurma cezalar verilmektedir.

17- Yerine bir aylığına geçici olarak, kendi ekibinden ATGV Genel Müdür Yardımcısı Recep Yoğun ve İstanbul Hakimevi Müdürü Erhan İyiaksu görevlendirmiştir.

18- Yavaş yavaş diğer çalışan personel ve işletme müdürleri hakkında da aynı şekilde asılsız iddia ve sahte ithamlarda bulunarak görevlerine son verileceği vakıf genel müdürlüğü ve işletme personeli aralarında konuşulmaktadır.

19- Sonuç olarak asıl amacın, Vakfın 5 işletmesinin (Ankara Hakimevi. İstanbul Hakimevi, Antalya Sosyal Tesisleri, araç İşletmesi ve sigorta işletmesi) yönetimini tamamen ele geçirmek ve kendi firma yandaşlarıyla işbirliği yaparak rant elde etmek olduğu açık olarak görülmektedir.

20- Bu tür girişimler mevcut işletme müdürlerine, iş akdi sonlandırılan işletme müdürlerine ve görevden alınıp, alt birime verilen işletme müdürlerine teklif edildiği ve bunların da bu duruma karşı çıktığı ayan beyan vakıfta konuşulmaktadır.

21- Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı’nın tüm personel maaşları Vakıfbank’tan alındığı ve mahkeme harç ve bunun gibi ödemelerin Vakıfbank hesaplarına yatırıldığından dolayı Vakıfbank tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesabına her ay 11.500.000 TL.sı (ONBİRMİLYONBEŞYÜZBİN) bağış yapılmaktadır. Birde diğer işletmelerden elde edilen gelirlerle birlikte aylık sıcak paranın döndüğü bir ortamda gelen ekibin kendilerine yakın firmaları ile neler yapacağını tahmin bile edemiyorum.

22- Vakıf Genel Müdürü Enes’in (Günay) göreve gelmesinden itibaren ATGV yönetim kurulunun hiçbir etkisi kalmamıştır. Direk Adalet Bakanı’ndan direktif aldığını çoğu yerde beyan etmiştir. Tüm kararları kendi istediği gibi almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden Destek Hizmet Daire Başkanı Erdal Demir ve İşyurtları Başkanı Murat Atan dan gerekli destek almaktadır. ATGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş bey gerçekten çok dürüst bir insan olup bu durumdan hiç memnun değildir.. Fakat Bakanı arkasına alan Enes beye gücü yetmemektedir.

23- Bu atanan müdürler kafalarına göre istedikleri zaman işe geliyor gidiyor, 2-3 gün işe gelmiyor, izin kağıdı ve kayıtları tutulmuyor ve ek işler yapıyorlar. Başka şehirlere teşkilat görevlendirmeleri ile gidip konferans ve seçim çalışmalarına katılıyorlar yani Vakfı tam bir çiftlik olarak kullanıyorlar.

24- Tarikat ve şeyh liderlerinin yakınları bellerinde silah, yakaları sonuna kadar açık, boynunda muska takılı vaziyette vakıf merkez ve işletmelerde dolaşarak diğer çalışan personele korku ve tehdit edici davranışlarda bulunmaktadırlar.

25- Yukarıda belirtilen tüm hususların doğruluğu araştırıldığında görülecektir.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com