Kaynağı meçhul paraya 6 ay daha sorgu yok: Varlık Barışı nedir?

"Varlık Barışı" diye bilinen ve yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebilmesine imkân tanıyan kanunun geçerlilik süresi 1 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı.

KRONOS 30 Haziran 2021 EKONOMİ

Varlık Barışı başvurularında sürenin 6 ay daha uzatılmasına dair karar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Varlık Barışı’nda süre 30 Haziran itibarıyla sona eriyordu.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’ye getirilebilecek. Kaynağı belirsiz paranın yüzde 1’i Maliye’ye ödenecek.

VARLIK BARIŞI NEDİR?

Türkiye’de ilki 2008’de uygulamaya konulan Varlık Barışı uygulamasından Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de faydalanabiliyor.

Yurt içinde bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de kanundan faydalanabilecek.

Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gayrimenkuller de 1 Ocak 2022 tarihine kadar Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.


 

Gayrimenkullerin ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10’uncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram