YSP’li Çiçek Otlu, Bakan Özhaseki’ye sordu: Adalar yapılaşmaya mı açılmak isteniyor

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Bakan Mehmet Özhaseki'ye İstanbul'un Adalar ilçesine dair imar planlarını ve yapılaşmanın önünü açan hamleleri sordu.

KRONOS 11 Ağustos 2023 GÜNDEM

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye İstanbul’un Adalar ilçesinin yapılaşmaya açan kararlara dair soru önergesi verdi.

Önergede, Büyükada, Heybeliada, Burgaz Adası, Kınalıada, Sedef Adası, Kaşık Adası, Yassıada, Sivriada, Tavşan Adası’nın 1984 yılında sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Otlu, 2011 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına TMMOB Mimarlar Odası’nın nüfus yoğunluğunu artırabileceği, ormanların yapılaşmaya açılacağı, kamuya açık kıyı kullanımlarının kısıtlanabileceği, imar artışına yol açabileceği, Adalar’ı çekim noktası haline getirerek turizm baskısını arttırabileceği ve motorlu araç trafiğine açılmasına neden olabileceği gerekçeleriyle iptaline yönelik dava açtığını ve mahkemenin 2017 yılında nazım imar planını iptal ettiğini vurguladı.

Önergede daha sonraki girişimler şöyle özetlendi:

ADALARDA YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI
5 Kasım 2021’de Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu. 1.223.666,34 ha’lık alan Özel Çevre Koruma Alanı ilan edildi ve tüm yetki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adalar’da yapılaşmanın önünü açan, sit derecesi düşürülmesini, özel sektöre ihale edilen, Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’na dayandırılarak yapıldı.


Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından sit derecesinin düşürülmesiyle ilgili kararına karşı açılan davada bilirkişi heyeti, yapılaşmanın deprem riskine karşı olumsuz etki yaratacağı, habitatın ve ekolojik dengenin olumsuz etkileneceğiyle ilgili uyarılar yaptı. İBB Başkanlığı ve bilim insanlarının Adalar ekosistemini korumaya ve yaşatmaya yönelik gereklilikler dikkate alınarak hazırlanan Adalar Strateji Belgesi’nde giderek artan turizm faaliyetlerinin altyapı ve denetim yetersizlikleri, doğal- kültürel miras alanlarının tahribatı, sosyokültürel çeşitliliğin ve canlılığın yitirilmesi ve yapılaşma baskısı gibi sorunlara yol açtığı, beklenen büyük İstanbul depremi, küresel ekolojik kriz, güncel ve olası salgın hastalıklar karşısında Adalar’ı giderek daha kırılgan hale getirdiği belirtildi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com