Türkiye’de her 10 kadından yalnızca üçü istihdam ediliyor

KRONOS 05 Mart 2020 EKONOMİ

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, kadınların iş hayatındaki istihdamı ve güvencesiz çalışma şartlarına ilişkin Meclis’e araştırma önergesi sundu.

Türkiye’de her 10 kadından sadece üçünün çalıştığını, 20 milyondan fazla kadının ise istihdam dışında bırakıldığını belirten Kemalbay, “Ülkemizde 3 milyon kadın haftalık 45 saat olan çalışma süresinin üstünde çalışmaktadır” dedi. Kadın işsizliğinin yüzde 21’in üstüne çıktığını kaydeden Kemalbay, şu verileri paylaştı:

KADINLARIN YÜZDE 40’I GÜVENCESİZ ÇALIŞIYOR 

“Kadınlar erkeklere göre daha az kazanmakta ve ücret eşitsizliği artmaktadır. İstihdam edilen kadın işçiler arasında ise güvencesizlik en temel sorun olarak görülmektedir. Toplam kadın istihdamının %40’ından fazlası güvencesiz çalışmaktadır.”

‘EVDE ÇOCUK BAKIP, DIŞARIDA DA ÇALIŞILABİLİR’ YAKLAŞIMI…

Kemalbay, cinsiyetçi bakış açısının esnek ve güvencesiz çalışmayı artırdığını da vurguladı. “Kadın emeğinin ataerkil bir anlayışla ele alınması, evde hem çocuk bakıp hem çalışabilirsiniz, iş ve aile yaşamı daha esnek çalışma biçimleri ile uyumlulaştırılabilir” şeklindeki cinsiyetçi bakış açısının çalışma yaşamında yarattığı sonuçlar ise esnek, güvencesiz kölelik koşullarında çalışmanın artması olmaktadır.”

İş yerinde ayrımcılık, mobbing ve şiddetin kadınların başlıca sorunlarından olduğunu belirten Kemalbay, “Ayrıca göçmen/mülteci kadın işçiler, LGBTİQA+ ağır sömürüye, ayrımcılık ve cinsiyet temelli istismarı daha katmanlı yaşamaktadırlar” ifadelerini kullandı.

‘KADIN KAZANIMLARI YOK SAYILIYOR’

Kemalbay, 25 Mayıs 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması“ genelgesinde yer alan ve kadın kazanımları olan yasal hakların yok sayıldığını söyledi. HDP’li vekil bu genelge doğrultusunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

‘İŞ YERLERİNDE DENETİM YAPILMALI’ 

Eşit işe eşit ücret, kamu kurum ve kuruluşlarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunun yapılıp yapılmadığının raporlarla denetlenmeli.

Kamu ve özel sektöre ait işyerlerine yapılan denetimlerde cinsiyet eşitliğine uyup uyulmadığının saptanarak işlem yapılmalı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe giriş, eğitim ve terfilerde fırsat eşitliğine uygun davranılmalı.

Şiddete maruz bırakılan, eşi ölen kadınların yaşama katılımı için hazırlanan projelere öncelik verilmeli.

Toplumsal cinsiyet temelli istatistikler tutulmalı.

Özelde ve kamuda kreş ve gündüz bakım evleri kurulması, kurulup kurulmadığının denetlenmesi maddeleri fiilen hayata geçirilmemektedir.”

‘EV İŞÇİLERİ GÜVENCESİZLİĞE MAHKUM EDİLDİ’ 

“Cinsiyetçi iş bölümü ve kadın emeğinin ikincilleştirilmesi iş yerlerinde cinsiyetçiliği daha da büyütmektedir” diyen Kemalbay, ev işçilerinin koşullarına da dikkat çekti.

“Ev işçilerine yönelik 10 günden az, 10 günden çok çalışma şeklinde yapılan düzenlemeyle kazanılmış haklardan geriye götürülmüş, bu yasa ev işçisini değil, ev iş verenlerinin yükümlülüklerini hafifletmiş, işçileri güvencesizliğe mahkum etmiştir. Sayıları bir milyonu bulan Türkiyeli ve göçmen ev işçileri güvenceye kavuşamadığı gibi, 10 günden az çalışan ev işçilerinin işçilik hakları da elinden alınmıştır.”

‘ÖZEL İSTİHDAM DENİLEN KÖLELİK BÜROLARI’

Kadınların çalışma koşullarına yönelik çıkarılan yasa ve düzenlemelerin kadın emeğine yönelik ataerkil tahakkümün bir parçası olduğunu ve kadınları güvencesizliğe mahkum ettiğini belirten Kemalbay, “Kısacası kadın iş gücünün önemli bir bölümünün çalışma koşulları ve geleceği tümüyle sendikaların kölelik büroları dediği özel istihdam bürolarına terk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kemalbay, ifade ettiği noktalar doğrultusunda Anayasa’nın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması yapılmasını talep etti.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com