Stres bulaşması – nedir, neye yarar, nasıl korunulur?

Genelde stresten uzak durmak telkin edilir. Oysa stresli olmamaktan endişe etmek daha doğru olur sanki. Çünkü stres, bulaşıcı olduğu kadar dönüştürücü bir şeydir de...

BERKE KAYA 17 Eylül 2023 YAŞAM

Ah, şu ‘stres’ olmasaydı psikologların yarısı işsiz, ilaç sektörünün yarısı kapalı olurdu – çağ üzerinde bu kadar etkin yani!

Çok basite indirgeyerek söyleyelim: Stres, fiziksel bir cevaptır.

Hadi biraz açalım: Tehdit hissettiğinde, acı veren bir olay yaşandığında, bedenin kendi dengesini kurabilmek adına yaşananlara verdiği fiziksel bir cevap…

Ancak biraz derinleşince karşımıza kaygı, aşırı uyarılmışlık hali, engellenme, duygusal çöküntü, gerginlik ve çatışmalar çıkıyor; çünkü tüm bunların ve daha fazlasının yaratıcısı o, yani stres.

Neyse ki, stres seviyelerimiz tek başına yükselip düşmüyor. Yani sosyal bir yanı da var. Stresin sosyal yönünü kavramak onu daha iyi yönetmemize yardımcı olabilir.

İş yerinizin özellikle yoğun olduğu ve kimsenin nefes alma şansının olmadığı bir anı düşünün lütfen. Görevlerini eksiksiz yerine getirmiş iyi yönetici olsanız bile, işyerine yayılan stres veya kaygı karşısında sakin kalmayı başaramamış olmanız mümkün.

Etrafınızdaki insanların şikâyet etmesini veya paniğe kapılmasını izlemek bile sizi gerebilir.

Sosyal hayvanlar olarak, doğası gereği diğer insanların deneyimleriyle ilişki kurma, onların duygularını ‘yakalama’ ve olaylar yaşandıktan sonra onları değerlendirme eğilimindeyiz çünkü.

 

ORTAYA ÇIKAN BİR ŞEY

Stres, geleneksel olarak psikologlar tarafından, belirsizlik, öngörülemezlik, zaman baskısı, çatışmalar, performans beklentileri gibi taleplerin yüksek olduğu, ancak bu taleplerle başa çıkma kaynaklarının düşük olduğu durumlara kişinin kişisel, psikolojik tepkisinden ortaya çıkan bir şey olarak kabul edilir. Ancak strese ilişkin bu bireysel düzeydeki bakış açısı, son yıllarda kişilerarası süreçlerin de kritik bir rol oynadığına dair kanıtlarla tamamlanmıştır.

Örneğin Mina Westman ve Arnold B Bakker, ilişkilerde ve küçük gruplarda psikolojik gerilimin sözde ‘geçişini’ inceleyen bir dizi çalışma yayınladılar yakın zamanda.

Evli çiftlerde, iş yerinde çok fazla baskı altında olan ve stres yaşayan eşin, bu tür duyguları eve taşıyabileceğini ve bunun da evdeki kişinin yaşadığı stresin artmasına yol açabileceğini buldular.

Bakker ve meslektaşları ayrıca bir çalışma ekibindeki meslektaşların tükenmişlik düzeylerinin zamanla birbirine yakınlaştığını veya birlikte geliştiğini de gözlemledi.

Emily Butler, sıkıntı deneyimi, ifade ve otonomik fizyoloji gibi olumsuz duyguların çeşitli unsurlarının insanlar arasında nasıl aktarıldığını açıklamak için bir ‘geçici kişilerarası duygu sistemleri’ (TIES) çerçevesi geliştirdi.

 

STRES – DİNAMİK BİR AĞ

Bu gelişmelere dayanarak, stresin dinamik bir ağ olgusu, yani sosyal bir ortamda gelişen ve yayılan bir şey olarak bakıldığında daha iyi anlaşılabileceğini öne sürmek isterim.

Stresli bir durumda, diğer insanların tepkileri, olup bitenler hakkında potansiyel olarak yararlı bilgiler sağlayabilir . Durumun taleplerini ve bunlarla başa çıkmak için mevcut kaynakları yorumlamanıza ve netleştirmenize yardımcı olurlar.

Başkalarının yanıtları da şunu sağlar: Duruma tepki vermenin sosyal açıdan uygun yolunu belirlemenize olanak tanıyan bir referans noktası.

Sohbet ederken ve bakış açılarınızı paylaşırken muhtemelen sürekli olarak etrafınızdakilerden ipuçları alır ve değişen sosyal normları değerlendirirsiniz. Bu da durumunuzun güncellenmiş bir görünümüne ve dolayısıyla artan veya azalan stres tepkisine yol açar.

Sonuç olarak, stres düzeyiniz muhtemelen sosyal bağlantılarınızınkine giderek daha fazla benzer hale gelecektir.

 

YÜZLEŞMEK STRES SEVİYESİNİ AZALTIR

Onların kaygısı sizinkini daha da kötüleştirir ve sınava olan güveninizi daha da azaltır.

Bu sürecin nasıl ilerleyebileceğini görmek için yaklaşan bir sınavla karşı karşıya olan bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Sınavın hem zorlayıcı hem de önemli olduğunu düşündüğünüz için stresli hissediyorsunuz ve sınava çalışmak için yeterli zamanınız olduğundan emin değilsiniz. Sınavı mahvederseniz akademik geçmişinize ve belki de yaz stajı bulma planlarınıza zarar vereceğinden korkuyorsunuz.

Şimdi, öğrencilerin iyimser göründüğünü varsayalım. Endişelerinizi dile getirdiğinizde içlerinden biri şöyle diyor olsun: “Tabii ki sadece bir haftamız kaldı ama yine de tüm önemli noktaları gözden geçirebiliriz, ders notlarımız ve geçmiş sınavlarımız da var. Ve bu sınavdan kötü bir not alsanız bile, iyi bir staj bulup bulmayacağınızı belirleyen tek faktör bu değildir.”

Arkadaşınız sizden daha az stresli görünüyor ve konuşuyor; bu konuşma size sınavın zor olduğunu hissettiriyor. Aslında düşündüğünüz kadar korkutucu değil. Sorunla daha büyük bir güvenle yüzleşirsiniz ve stres seviyeniz azalır.

Bir de tersi söz konusu olabilir. Diğer öğrenciler size şunu söyleyebilir: “Sınav çok yakında ve neredeyse zamanımız doldu. Acele edip kendimizi daha fazla zorlamazsak, çok kötü durumda olacağız.”

Bu durumda, onların kaygısı sizin kaygınızı daha da artırır ve sınava olan güveninizi daha da azaltır. Stres seviyeniz artar.

 

İNSANLAR BENZER STRES EĞİLİMİNDE OLUYORLAR

Yakın zamanda stresin bu sosyal yönünü araştırarak keşfettim. Bir kaynakta okudum: Profesyonel bir yüksek lisans programına yaklaşık 300 yetişkin kayıt yaptırmış. Amaç, gruptaki stres dinamiklerini incelemek.

Bu katılımcıların her birine stres düzeyleri hakkında altı ay boyunca dört farklı zamanda anket yapılmış. Verileri analiz ederken, bir kişinin ağındaki diğer kişilerle olan sosyal etkileşimlerinin, streslerinin zaman içinde nasıl değiştiğiyle önemli ölçüde ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunmuş.

Spesifik olarak, bireyin stres düzeyi, etkileşimde bulunduğu akranlarının stres düzeyleri doğrultusunda değişme eğilimindeymiş.

İnsanların benzer stres düzeyine sahip arkadaşları seçme eğilimlerini açıkladığımızda bile durum böyle; bu da streste gözlemlenen değişikliklerin kısmen sosyal etkiden kaynaklandığını gösteriyor.

Ayrıca stres üzerindeki sosyal etkinin gücünün herkes için aynı olmadığı da görülüyor.

Bir kişinin, sosyal temas çevresi benzer stres seviyeleri gösterdiğinde, örneğin iş arkadaşlarının tümü genel olarak stresli olduğunda veya hepsinin benzer şekilde düşük stres seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunda, muhtemelen stres konusunda daha güçlü sosyal etkiye maruz kalacağını gösteriyor.

Bu bulgu, bir kişinin diğerleri arasında daha güçlü bir fikir birliği olduğunda diğerlerinin tutumlarına uyma olasılığının daha yüksek olduğunu öne süren klasik ‘tutum yakınlaşması’ araştırmasıyla örtüşüyor.

Başkalarından alınan sosyal bilgiler tutarlıysa, güvenilir olarak değerlendirilme ve birilerini durumu yeniden değerlendirmeye teşvik etme olasılığı daha yüksek oluyor.

 

NEVROTİK Mİ? VİCDAN MI?

Stresli bireyler benzer strese sahip olanlarla iletişime geçme eğiliminde oluyorlar. Ancak akranlarıyla etkileşimde bulunmak stres seviyelerini kötüleştirebiliyor.

Ayrıca belirli kişilik özelliklerinin akranlardan kaynaklanan stresin yayılmasını azaltmaya yardımcı olabileceği de ortada.

Nevrotiklik, diğer şeylerin yanı sıra kırılganlık, kaygı ve karamsarlık ile karakterize edilen bir özelliktir. Düşük düzeyde nevrotikliğe sahip insanlar, durumlarını yorumlarken sosyal ipuçlarına muhtemelen daha az güvenirler, kendi değerlendirmeleri akranlarınınkinden farklı olduğunda sosyal reddedilme konusunda daha az endişelenirler ve stresli olayları arkadaşlarıyla yeniden ele almaya daha az meşgul olurlar.

Vicdanlılık öz disipline, müzakereye ve planlı düşünmeye yansır. Yüksek düzeyde vicdanlılık, insanların kendi duygularının ve akranlarının duygularının dinamiklerini izlemelerine ve daha sonra bu bilgiye dayanarak, sinirleri bozulduğunda kendilerini sakinleştirmeye yardımcı olması için bir aile üyesinden destek istemek gibi etkili duygu düzenlemesi yapmalarına yardımcı olabilir.

İç kontrol yönelimine sahip kişiler (kendilerini hayatlarının kontrolünün kendilerinde olduğunu düşünenler) kendi kararlarına daha fazla güven duyarlar. Bir durumda ortaya çıkan talepleri ve başa çıkma kaynaklarını değerlendirme konusundaki kendi yeteneklerine olan güvenleri, başkalarının nasıl tepki vereceğine bağlı kalma olasılığını azaltabilir.

Stresi azaltmaya yönelik popüler stratejilerden biri, insanların daha destekleyici bir sosyal çevre geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Sosyal desteğe dayalı müdahaleler, sosyal bağların ve etkileşimlerin miktarının ve bir ağdaki insanların sosyal bağlılığının arttırılmasının önemini vurgulamaktadır. Ancak sosyal gruplarda stres yönetimi amacıyla bu tür yaklaşımların sınırlılıkları olabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, stresli bireyler benzer şekilde stresli olanlara ulaşma eğilimindedir ve bu akranlarıyla etkileşime girmek onların stres düzeylerini kötüleştirebilir. Bu süreçler yüksek stresli ve düşük stresli bireylerin ayrılmasına katkıda bulunabilir.

Örneğin, öğretmenler stresli öğrencilere, benzer şekilde stresli akranlarıyla birlikte düşünmekten (sorunlar ve olumsuz duygular üzerinde durmaktan) kaçınmaları tavsiye edilir. Veya stresle başa çıkmak için çok sayıda kişisel kaynağa sahip kişilerden (buna düşük düzeyde nevrotiklik, yüksek düzeyde vicdanlılık ve/veya yaşamları üzerinde sağlam bir kontrol duygusuna sahip olanlar dahil olabilir) gidenlere mentorluk sağlamaları istenebilir.

 

STRES – BULAŞICI MI, DÖNÜŞTÜRÜCÜ MÜ?

Stresli deneyimleri başkalarıyla paylaşmak, mutlaka kaygı ve endişenin yayılmasını tetiklemek zorunda değildir. Örneğin ‘çok stresliyim’ gibi ifadeleri vurgulamak yerine başkalarıyla konuşurken bu olumsuz duygulara karşı bilinçli olarak daha olumlu ve yapıcı bir tutum benimsenebilir. Bu, stresi veya stresin etkisini yönetmenin olası yollarını gündeme getirmeyi veya akranlarının talepleri karşılamak ve başa çıkmak için hangi stratejileri kullandıklarını sormayı içerebilir.

Bunlar kâğıt üzerinde akla, vicdana, bilime uygun şeyler. Ancak insan bir muamma. Toplumsal hayat tetiği çekili bir silah. Haksızlık, doyurulmamış beklentiler, karşılıksız sevgi, arzulanan başarı düzeyinin altında kalmak ve daha nicesi tüm ezberleri bozabilir.

Bundandır ki sık sık ‘yeniden’ yazılır insan ve ilişkileri.

Daha düne kadar mutlak olan bugün belirsiz kalabilir.

Stresin toplum içinde bulaşıcı etkisi olduğu gerçeği son çeyrek yüzyılın gelişmesi.

İnsanların benzer streslere sahipleri yanına çekmesi de keza öyle.

Bundan kaçış yolu var mı? Olmalı mı? Henüz kesin bir yanıt vermek zor.

Ancak beden zaten tüm olup bitenlere bir fiziki karşılık veriyor.

O halde stresli olmaktansa olmamaktan endişe etmek daha doğru olur sanki. Çünkü stres, bulaşıcı olduğu kadar dönüştürücü bir şeydir de…

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram