Sağlık çalışanları grevde: Van’da sekiz kişi gözaltına alındı

Sağlık çalışanları koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarını iyileştirilmesi için ülke genelinde greve gitti. Van'da yapılan eylemlerde sekiz sağlık çalışanı gözaltına alındı.

KRONOS 08 Şubat 2022 GÜNDEM

Sağlık çalışanları grevde.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı için bir süredir eylemler düzenleyen sağlık çalışanları bugün iş bıraktı. Van’da yapılan eylemlere polis müdahale etti ve sekiz sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları öncülüğünde iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 belirtileri gösteren hastaları geri çevirmeyeceklerini açıkladı.

Hekimler, TTB’nin çağrısıyla sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirilmesini içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirilmesini talep ediyor.

HALKTAN EYLEME DESTEK ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada da halktan da acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak eyleme destek vermeleri istendi.

Tabip odalarının temsilcileri, “Bu G(ö)REV hepimizin sağlığı için; 8 Şubat’ta randevu almayın, hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin” çağrısı yaptı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZALTI VE POLİS MÜDAHALESİ

Türkiye genelindeki grevde polis müdahalesi ve gözaltılar da yaşandı.

Van’da iş yerleri önünde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen hekimlere polis müdahalesi sonucu sekiz sağlık çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de grevdeki hekimlere polis müdahalesi gerçekleşti.

Öte yandan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi de kamu çalışanlarına 2022’nin ilk altı aylık dilimi için verilen maaş zammının Ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek bugün greve gitme çağrısı yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki hastane önlerinden grevde yer alan doktorların görüntüleri geliyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye’nin, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada olduğunu belirtiyor.

Türkiye, pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14’üncü sırada.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

TTB, sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğine dikkat çekiyor.

TTB, sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az yüzde 150’lik bir iyileştirme talep ediyor. Ayrıca “ek göstergelerin yükseltilmesi, angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde reçete ücretinin iptal edilmesi, liyakatsız atamaların durdurulması, özel sağlık kuruluşlarında güvencesiz çalışmaya son verilmesi” de talepleri arasında yer alıyor.

Hekimlerin haklarında iyileştirme yapan düzenleme Aralık 2021’de önce TBMM’de bütün partilerin oylarıyla kabul edilmiş, ancak daha sonra geri çekilmişti.

TTB, 15 Aralık’ta bu durumu protesto etmek için “G(ö)REV” adını verdiği iş bırakma eylemini gerçekleştirmişti. Düzenleme yapılmadığı takdirde yeniden iş bırakacağını duyurmuştu. TTB, daha sonra düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı Beyaz Nöbet eylemini başlatmıştı. Ancak TTB bu eylemlerinden sonuç alamamıştı.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram