Genelge değişti; emeklilik belgeleri artık posta ile gönderilemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, emeklilik işlemleri 15 Kasım'dan itibaren sadece HİTAP üzerinden gerçekleştirilecek.

KRONOS 10 Eylül 2022 GÜNDEM

Foto: Depo Photos

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelge ile bundan sonra emeklilik belgelerinin sadece “HİTAP” sistemi üzerinden gönderilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin özlük dosyalarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan Hizmet Takip Sistemi’nin (HİTAP), söz konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü ifade edildi.

BELGELER HİTAP’A AKTARILACAK 

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik işlemlerinin en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak personele ait bilgiler HİTAP’a aktarılacak. Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15 Kasım tarihinden itibaren yalnızca HİTAP üzerinden gönderilecek.

Öte yandan Başkanlıkça ayrıca talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilecek ve emeklilik işlemlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer alan bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirilecek.

HİTAP NEDİR? 

Hizmet Takip Projesi (HİTAP) 5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamında sayılan resmi işyerlerinde çalışmakta olan sigortalılara ait 5434 Sayılı Kanun kapsamında çalışmakta oldukları kurumlarca tutulmakta olan bilgi ve belgelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayar ortamında tutulmasını sağlamak ve bu verileri kullanarak sigortalıların iştirakçi düzeyinde takibini, girilen verilerin doğruluğunu kontrol edebilmek ve gerektiği yer ve zamanlarda bu verileri kullanabilmek amacıyla kurulan elektronik sistemin adıdır.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram