Dedeoğulları katliamında belgeleri avukatlara vermeyen savcılık bakanlıktan görüş istemiş

Adalet Bakanlığı, Konya'daki Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürülmesine dair soruşturma dosyasından yetki belgesi olan avukatların bilgi ve belge alıp alamayacaklarını soran savcılığa Anayasa'yı hatırlattı.

KRONOS 08 Ekim 2021 GÜNDEM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesine ilişkin soruşturmada yetki belgesiyle avukatların dosyadan bilgi belge alıp alamayacağı konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş istedi. Savcılığa Anayasa’nın 138’inci maddesini hatırlatan Adalet Bakanlığı, yargı yetkisinin kullanılma alanına giren konularda görüş bildiremeyecekleri yanıtını verdi.

Konya’nın Meram ilçesinde komşu olan Keleş ve Altun aileleri, daha önce husumetli oldukları Karslı Dedeoğulları’nın evine 12 Mayıs 2021 tarihinde saldırıda bulunmuş ve aile bireylerini linç etmek istemişti. Bu olaydan 2,5 ay sonra ise 30 Temmuz 2021 tarihinde Mehmet A. adlı saldırgan, Dedeoğulları Ailesi’nin evini basarak 7 kişiyi öldürmüştü.

Soruşturma kapsamında saldırganın arasında bulunduğu toplam 13 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma sürerken Dedeoğulları ailesinden geride kalan Çetin Dedeoğulları’nın avukatı Abdurrahman Karabulut, hukuki destek için dosyada birçok avukata yetki belgesi verdi. Yetki belgesi olan avukatlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden dosyayı inceleme taleplerini savcılığa iletti.

SAVCILIK “ETNİK BOYUT” DİYEREK BAKANLIK’TAN GÖRÜŞ İSTEDİ

Ancak soruşturmayı yürüten Konya Cumhuriyet Savcılığı, 2 Eylül 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne yazı göndererek görüş istedi.

Yazıda, olayın kamuoyuna mal olmuş hassas bir soruşturma olduğu belirtilerek, “Konunun etnik boyuta taşınma gayretinin olduğu, dosyadaki bilgi ve belgelerin bu amaçla kullanılma ihtimalinin bulunduğu görülmektedir.” denildi.


 

DW Türkçe’nin haberine göre, dosyaya yetki belgesi sunan tüm avukatların Ulusal Yargı Ağı Platformu’na (UYAP) taraf vekili olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği, UYAP’tan dosya inceleme taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği, belge örneği alıp alamayacakları hususunda tereddüt hasıl olduğu aktarılan yazıda, bu konuda Adalet Bakanlığından görüş istedi.

BAKANLIK YARGI BAĞIMSIZLIĞINI ANIMSATTI

21 Eylül 2021 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığına yanıt gönderen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ise “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9’uncu ve 138’inci maddeleri ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38’inci maddesi gereğince yargı yetkisinin kullanılma alanına giren konularda Bakanlıkça görüş bildirilmesi mümkün değildir.” dedi.

Yazıda, sorunun kanun ve yargı yoluyla çözümlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği bildirildi.

ANAYASA NE DİYOR?

Bakanlığın işaret ettiği Anayasa’nın 9’uncu maddesinde “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” hükmünü, 138’inci maddesinde ise “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmü düzenleniyor.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram