Borsa’da veya bankada parası olanlara yüzde 40 vergi geliyor

Akaryakıtta ÖTV'ye fahiş zam hazırlığı devam ederken, başka bir vergi zammı daha yolda. Mevduat, hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerde vergi katlanacak.

KRONOS 28 Kasım 2023 EKONOMİ

Piyasalara vergi bombası düştü. menkul kıymetlerden (hisse senedi,  tahvil, döviz ya da döviz mevduatı) Gelir Vergisi tevkifatını (Stopaj) yüzde 40’a kadar çıkarılacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba kanun teklifinin 12’nci maddesi AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vergi artışı için yetki veriyor.

DÖVİZDE VERGİ YÜZDE 25’E ÇIKARILMIŞTI, O DA YETMEDİ

Teklif kabul edilirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz ya da TL mevduatı faiz gelirleri ile Borsa İstanbul’dan (BİST) elde edilen kazançlarda stopaj oranı yüzde 40’a kadar çıkarabilecek.

Erdoğan, Gelir Vergisi Kanunu‘nun 67’nci maddesinde tevkifata tabi bütün kalemlerde artırma yetkisine da sahip olacak.


 

Erdoğan, 27 Haziran 2023 tarihinde döviz mevduatında (DTH) stopaj oranını yüzde 25’e çıkarmıştı. Torba kanun ile bu oran yüzde 40’a çıkarılabilecek.

Borsa’da hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlarda stopajı yüzde 15’e kadar artırma yetkisi ise, yüzde 40’a kadar yükseltilecek.

PARA BANKADAN ÇIKIP, YASTIK ALTINA KAÇACAK

Erdoğan verilen yetkiyi hisse senedinin ihraç tarihi, ihraç edenler, hesabın açılış tarihi ve türüne göre farklı oranlarda kullanabilecek.

İktisatçılar böylesine fahiş oranlı bir vergi artışının akabinde başta döviz olmak üzere paranın bankacılık sisteminden çıkıp yastık altına meyledeciğini vurguluyor.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE TEVKİFATA TABİ GELİRLER*:

• Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senedi alım-satım kazançları.
• Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları.
• Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları.
• Mevduat faizleri.
• Repo gelirleri.

• Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr-zarar ortaklığı belgesi
karşılığı ödenen kâr payları.
• Katılım bankaları tarafından katılma hesabı mukabili ödenen kâr payları.
• Vadeli işlem ve opsiyon (VİOP) sözleşmelerinden elde edilen gelirler.
• Menkul kıymet ve VİOP’ta işlem gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri.

• Hazine veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından ihraç edilen (Tahvil, bono) menkul kıymetlerin faiz gelirleri ve alım-satım kazançları.
• Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden
sağlanan gelirler.
• Aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirler.

• Altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından
elde edilen kazançlar.
• Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar.
• Yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin alım-satım kazançları.

• Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde
edilen kazançlar.
• Döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilen diğer
varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler.
• Darphane sertifikalarından (ALTINS1) elde edilen gelirler.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com