Yargıtay’dan fazla mesai kararı: Telefon GPRS kayıtları delil sayılır

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai ücretlerine ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme, telefon GPRS kayıtlarının da fazla mesaiyi kanıtlamada delil olarak sayılabileceğine hükmetti.

KRONOS 18 Şubat 2022 GÜNDEM

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren fazla mesai ücretlerine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay’ın kararına göre, telefon GPRS kayıtları da fazla mesaiyi kanıtlamada delil olarak sunulabilecek.

Karar’ın haberine göre bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan bir kişi, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, davacı satış temsilcisinin hafta içi 07.30 da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00 ye kadar çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00 den saat 14.00 e kadar çalıştığını, fazla çalışma ücretinin ödenmediğini belirterek alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

İŞVEREN ‘PRİMDEN MAHSUP EDİLSİN’ DEDİ

Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini savundu. İşveren, kendisine prim ödendiğini ve primlerin muhtemel fazla mesai alacağından mahsup edilmesi gerektiğini belirterek, davanın reddedilmesini talep etti.

Mahkeme, işvereni haklı bularak fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi.

Bunun üzerine satış temsilcisi, kararı temyiz etti.

YARGITAY, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal nitelikte bir karar vererek, mahkemenin hükmünü bozdu ve GPRS kayıtlarının fazla mesaiyi ispatta delil sayılacağını belirtti.

Kararda, “Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır” ifadeleri kullanıldı.

Yargıtay kararında “Somut olayda, dosya kapsamından, davacının sabit ücret+ kotaya bağlı prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece fazla çalışma yaptığının davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle talep reddedilmişse de davacının fazla çalışmalarının daha fazla prim elde etmeye yönelik olarak yapıldığı davalının zımnen kabulündedir” değerlendirmesi de yer aldı.


‘GPRS KAYITLARI DE DELİL’

“Davacı delil olarak telefon, GPRS kayıtları, işverene sunduğu raporlar ve tanık beyanlarına dayanmış, telefon GPRS kayıtları ile raporlamalar bir arada değerlendirildiğinde fazla çalışma alacağının ispat edeceğini belirtmiştir” denilen kararda, “Davacı tanıkları davacıyı programında belirttiği gün ve saatte görmüş kişiler olup davacı işi gereği pek çok doktor ve eczacı ile gün içinde kısa süreli tanıtım ve satış amaçlı görüşmektedir. Telefon GPRS kayıtları celbedilmediği gibi davacı tanıklarının davacıyı kısa süre görmüş olduğundan beyanlarına itibar edilemeyeceği ve davalı tanık beyanlarında davacının çalışma süresinin 44 saat olup yasal süreyi aşmadığı dolayısıyla fazla çalışmanın ispat edilemediği gerekçeleriyle reddi isabetsiz olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin tüm bu delillerle birlikte bir değerlendirme yapıp hüküm kurması gerektiğini belirten Yargıtay, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram