Yargıtay Başkanı Akarca ‘bağımsız yargıyı hatırladı’: Yıpratmak doğru değil

Yargıtay Başkanı Akarca, "Hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin hedef alınarak yıpratılması doğru değildir. Karar vermek hakimin asıl görevi olup kimseye devredilemez." dedi.

KRONOS 23 Aralık 2022 GÜNDEM

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kayseri’de düzenlenen, “Ticaret Hukuku Sempozyumu”nda konuştu. Konuşmasında, “hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin hedef alınarak yıpratılması”nın doğru olmadığına değinerek, “Karar vermek hakimin asıl görevi olup kimseye devredilemez. Hakimlere tavsiye ve telkinde bulunamaz. Karar verme yetkisi kamuoyuna ait olsaydı mahkemelere gerek kalmazdı” dedi.

Hatalı mahkeme kararlarını değerlendiren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca şöyle konuştu: “Çokça sosyal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz. Buradan yargı zarar görüyor, toplum zarar görüyor, devlet zarar görüyor. Herkesin çok dikkatli olması gerekir. Hüküm kesinleşinceye kadar yargısal haberlere yorum katılmamalıdır.”


 

Akarca, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yargıtay’ın son yıllarda yaptığı çalışmalarla birçok reformlar gerçekleştirdiğini ifade etmek isterim. Bu reform çalışmaları etik, şeffaflık ve adli kayıt olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edilmiştir. 2017 yılında geliştirilen etik sistem ile 2019 yılında İstanbul Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler’de kabul edilmesi Yargıtay’ın hem ulus hem de küresel ölçekte somut etkiler doğuran önemli başarılarındandır.

Hepimizin üzerine titrediği yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda dürüstlük, yargının şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilkelerinin gerçek ve görünür olmasının en etkili yollarından birisi adli kaliteyi arttırmaktır. Çok bilinen bir sözdür. Hakim kararlarıyla konuşur. Hakimler az konuşan insanlardır. Onun için çok fazla polemiklere girmek istemezler. Ama aslında her soruya ve soruna verecek cevabımız vardır. Bu bizim buradaki suskunluğumuz, adaletin saygınlığının zedelenmemesi ve karşılıklı polemiklere girilmemesinin sağlanması içindir.”

Yargıtay kararlarının yakında yapay zekâ destekli yapılacağına değinen Akarca, “Ocak ayından itibaren tüm Yargıtay daireleri ve genel kurullarda uygulanacak olan rehber, ülkemizde adli kalitenin arttırılmasının itici gücü olacaktır. Rehbere uygun şekilde yazılacak gerekçeli kararlar gelecek yıl haziran ayından itibaren faaliyete geçecek olan yapay zeka tabanlı Yargıtay içtihat merkezi aracılığıyla da yaygınlaştırılacaktır. Yakın gelecekte iş süreçlerinin rapor kağıtlarının ilk derece ve bölge adliye mahkemesi karar niteliklerinin, ilan taslaklarının da yapay zeka destekli olarak yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram