Dünyada en fazla kalp krizinden ölüm hangi ülkede? Türkiye’de durum ne?

OECD’nin açıkladığı verilere göre Türkiye’deki iskemik kalp rahatsızlığı sebepli ölümler ortalamanın üzerinde. Ayrıca verilere göre Türkiye’de erkeklerin kalp sebepli ölüm oranları kadınlardan daha fazla.

BURAK ÖZDEMİR 27 Nisan 2023 DÜNYA

Tıp bilimi gün geçtikçe daha da ilerliyor. Tıpın ilerlemesi ile de insan ömrü ve kalitesi artıyor. Ancak bu ilerlemeye rağmen kanser ve kalp krizi gibi bazı hastalıkların tam tedavisi halen bulunabilmiş değil. Büyük ölçüde erken tespit ile önlenebilen bu hastalıklar halen her yıl milyonlarca kişinin ölümü ile sonuçlanıyor.

Peki, Türkiye’de kalp krizi sonucu hayatını kaybedenlerin oranı ne? Dünyada en çok kalp krizi hangi ülkelerde gözüküyor?

EN YÜKSEK ORAN LİTVANYA’DA

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2019 yılı iskemik kalp rahatsızlığı sebepli ölüm oranlarını açıkladı. OECD verilerine göre G7 ülkelerinde 100 bin ölüm başına ortalama 74,3 kalp sebepli ölüm gerçekleşti. OECD ülkelerinin genel ortalaması ise 123,1 ölüm olarak hesaplandı. İrlanda, İsveç, Güney Afrika, Şili, Danimarka, Belçika ve Peru 2018 yılı verilerine sahipken İtalya ve Fransa 2017 verilerine sahip.

OECD ülkeleri arasında en yüksek kalp sebepli ölüm Litavanya’da. 2019 yılında Litvanya’da her 100 bin ölümden 372,2 kişi iskemik kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Ardından kalp sebepli ölümler 333,7 kişi ile Rusya’da. İskemik kalp rahatsızlığı sebepli ölüm oranları yüksek olan diğer ülkeler şöyle: Macaristan 295,6 ölüm; Letonya 272 ölüm; Slovakya 270,6 ölüm; Romanya 235,7 ölüm; Çekya 200 ölüm; Meksika 191,4 ölüm; Hırvatistan 162 ölüm; Bulgaristan 169,2 ölüm ve Kolombiya 157,7 ölüm.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Türkiye’de 2019 yılında her yüz bin ölümden 146,1’i iskemik kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye bu oran ile OECD ülkeleri arasında 12. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye, OECD ortalaması olan 123,1’ün üstünde. Türkiye’nin ardından 2019 yılında Estonya’da 100 bin ölüm başına 140,4’ü kalp sebepli ve Avusturya’da 123,5’i kalp sebepli.

EN AZ ÖLÜM UZAK DOĞUDA

OECD ülkeleri arasında iskemik kalp rahatsızlığı sebepli ölümün en az görüldüğü ülkeler Kore ve Japonya oldu. Kore’de 2019 yılında her 100 bin ölümden sadece 30,1’i kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Japonya’da ise bu oran 30,4.

Avrupa’da en düşük kalp sebepli ölüm Fransa ve Hollanda’da kaydedildi. Fransa’da 2017 yılında her yüz bin ölümden 38,6’sı iskemik kalp rahatsızlığı sebepli hayatını kaybetti. Hollanda’da ise bu oran 2019 yılında 39,2 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’DE KALP ÖLÜMLERİ EN ÇOK ERKEKLERDE

OECD verilerine göre Türkiye’deki erkeklerde kalp sebepli ölüm oranı, kadınlardan ve toplam orandan daha fazla. 2019 yılında Türkiye’deki erkeklerde görülen 100 bin ölümden 185,2’si iskemik kalp rahatsızlığı sebepliydi. Kadınlarda ise bu oran 114,4 olarak kaydedildi.

Türkiye’de hem kadınlarda hem de erkeklerde kalp sebepli ölüm oranı 2012’de düşüş yaşadı fakat 2013 yılında bu oran hızla yükseldi. 2016’ya kadar küçük bir oranla artan kalp sebepli ölümler, 2019 yılına gelindiğinde düşüş gösterdi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram