Sadece yüzde 6,6: Sağlığa ayrılan bu bütçe çöküşün göstergesidir

Sağlık Bakanlığı’na 2022 yılı için genel bütçenin sadece yüzde 6,6’sının ayrılmasına ilişkin açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, kaynakların üniversite hastaneleri yerine bir avuç patrona aktarılmasının sağlık sistemindeki çöküşün göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

KRONOS 18 Kasım 2021 GÜNDEM

Türk Tabipler Birliği (TTB), 2022 yılı için genel bütçenin sadece yüzde 6,6’sının Sağlık Bakanlığı’na ayrılmasına yaptığı açıklamayla cevap verdi. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Bütçesi 2022 için genel bütçenin sadece yüzde 6,6’sı (116 milyar TL civarında) olarak belirlenmiştir. Oysa bütçe, pandemi koşullarına uygun bir biçimde, genel bütçenin en az yüzde 10’unun üzerinde olmalıdır” denildi.

TTB’nin değerlendirmeleri şöyle:


  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde tedavi edici hizmetlere ayrılan ödenek 74,5 milyar TL (%64) iken; koruyucu hizmetlere ayrılan ödenek sadece 38,7 milyar TL (%33) ile sınırlandırılmıştır. Unutulmamalıdır ki; salgınlar, ancak birinci basamakta bitirilir.
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde aslan payı, “hizmet alımı” ve “yatırım kullanım bedeli” adları altında yine şehir/şirket hastanelerine ayrılmıştır. Kaynakların üniversite hastaneleri yerine bir avuç patrona aktarılması, sağlık sistemindeki çöküşün bir diğer göstergesidir.
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde binlerce zor vakayı kabul eden, ameliyatlarını ekonomik bir şekilde gerçekleştiren köklü eğitim-araştırma hastanelerine yeterli kaynak ayrılmaması da kaynakların eşitsiz kullanımını işaret etmektedir.
  •  Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde aile sağlığı merkezleri binalarının ve tıbbi cihazların iyileştirilmesine yönelik yeterli düzenleme yoktur. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığı’nın, aile sağlığı merkezi çalışanlarının taleplerine kulaklarını kapadığı aşikardır.
  • Emekçilerden alınan vergilerle oluşturulan Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin büyük bölümü bir avuç sermayedara aktarılmaktadır. Sağlık emekçilerinin aldıkları pay, kaynağın üçte birini dahi geçmemektedir.
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi içinde Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesi, 2003 yılında %70 olan personel giderleri oranı 2022 yılında %33’e kadar gerilemiştir.
  • Yapılması gerekenler bellidir: Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nde Sağlıkta Dönüşüm Programı ve salgın sonucu iş yükü artan sağlık çalışanları için 3600 ve 7200 ek göstergelere yer ayrılmalı; yoksulluk sınırının üstüne çıkan, emekli aylığını artıran yeterli tek ücret verilmelidir.
  • Sağlık Bakanlığı Bütçesi ile şehir/şirket hastanelerinin patronlarına değil; üniversite ve eğitim-araştırma hastaneleri ile aile sağlığı merkezlerine ve koruyucu hekimliğe yeterli bütçe ayrılmalıdır.
Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram