OECD verileri açıklandı: Sağlığa en az bütçe ayıran ülke Türkiye

OECD 2020 sağlık verilerine göre Türkiye milli gelirden sağlık harcamalarına en az bütçe ayıran ülke oldu. Türkiye nüfusa oranla doktor sayısında sondan üçüncü, hemşire oranında sondan dördüncü oldu.

BURAK ÖZDEMİR 27 Şubat 2023 DÜNYA

TTB, yıl sonuna kadar 3 bin hekimin yurt dışına gitmesini öngörüyor.

Ağır çalışma şartları, düşük ücret ve şiddete maruz kalmak gibi çok sayıda sorununa çözüm bulamayan sağlık çalışanları çareyi istifa ederek Avrupa ülkelerine gitmekte buluyor. Türkiye’de yaşanan hekim göçü nedeniyle sağlık sistemi giderek kötüleşiyor. Hasta başına düşen doktor sayısı azalan ülkede, uzman hekim bulmak da artık zorlaşıyor.

Peki, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde durum nasıl? Türkiye sağlık hizmetlerine ne kadar bütçe ayırıyor?

BİN KİŞİ BAŞINA EN ÇOK DOKTOR AVUSTURYA’DA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre 2020 yılında bin kişi başına en çok doktor Avusturya’da düşüyor. Avusturya’da bin kişiye 5,3; Norveç’te 5,1; İspanya’da 4,6 doktor düşüyor. Aynı oran Litvanya ve Almanya’da 4,5; İsviçre’de 4,4; İzlanda’da 4,3; Çekya’da 5,1 ve İtalya’da 4 doktor. OECD ülkelerinin ortalaması ise bin kişiye 3,3 doktor.

OECD verilerine göre bin kişi başına en çok hemşire ise İsviçre’de. İsviçre’de bin kişiye 18,4 hemşire düşerken Norveç’te 18 hemşire düşüyor. Bu hemşire oranı İzlanda’da 15,6; İrlanda’da 14,7 ; Avusturya’da 12,3; Japonya ve Almanya’da ise 12,1. OECD ülkelerinin ortalaması ise bin kişiye 8,7 hemşire.

OECD verilerinde Belçika’nın hemşire verisi 2018 yılına; Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) doktor verisi 2019 yılına; İrlanda’nın hemşire verisi 2021 yılına ait.

G7 ÜLKELERİNİN DOKTOR KARNESİ DÜŞÜK

G7 ülkeleri nüfusa oranla az doktor sayısına sahip. 7 ülkenin 4’ü OECD ortalamasının çok aşağısında yer alıyor. G7 ülkelerinin bin kişiye düşen doktor oranları şöyle: Almanya 4,5; İtalya 4; Fransa 3,4; İngiltere 3; Kanada 2,8; ABD ve Japonya 2,6.

G7 ülkelerinin genel bin kişiye düşen doktor ortalaması ise 3,2. G7 ülkeleri hemşire oranında doktorlara göre daha iyi. G7 ülkelerinin 10,5’lik hemşire ortalaması, OECD ülkelerinin genel ortalamasından daha fazla.

TÜRKİYE DİPLERDE

OECD ülkeleri arasında Türkiye hem doktor hem de hemşirede en düşük orana sahip ülkeler arasında. Türkiye bin kişiye 2 doktor oranı ile sondan üçüncülüğü Brezilya ile paylaşıyor. Bin kişiye 2,7 hemşire oranıyla da Türkiye, sondan dördüncü sırada yer alıyor.

EN ÇOK TIP MEZUNU ORANI İRLANDA’DA

OECD 2020 verilerine göre İrlanda en çok tıp mezunu oranına sahip ülke. İrlanda’da yüz bin kişi başına 25,4 tıp mezunu düşüyor. Aynı oran Letonya’da 23,9; Litvanya’da 21; Slovakya’da 19,3; İtalya’da 18,7; Çekya ve Belçika’da 16,6. OECD ülkelerinin 2020 yılı yüz bin kişiye düşen tıp mezunu oranı 13,2 olurken G7 ülkelerin ortalaması 11,5 oldu.

Hemşirelik mezununda ise ilk sırada İsviçre yer aldı. İsviçre’de 2020 yılında yüz bin kişiye 111,9 hemşire mezun oldu. İsviçre’den sonra Avusturya’da bu oran 107,9 olurken Güney kore’de 104,4 oldu. OECD ülkelerinin 2020 yılı yüz bin kişiye düşen hemşirelik mezunu oranı 44,3 olurken G7 ülkelerin ortalaması 43 oldu.

TÜRKİYE TIP MEZUNUNDA ORTALAMANIN ÜSTÜNDE, HEMŞİRELİKTE DİPLERDE

Türkiye 2020 yılında yüz bin kişiye 14,3 tıp mezunu verdi. Türkiye bu oran ile OECD ülkeleri arasında 10. sırada yer aldı. Türkiye hemşirelik mezunu oranında ise sondan 5. sırada yer aldı. Türkiye’de 2020 yılında yüz bin kişi başına 18,3 kişi hemşirelik mezunu oldu.

EN ÇOK SAĞLIK BÜTÇESİ G7 ÜLKELERİNDE

OECD verilerine göre 2020 yılında sağlık harcamalarına milli gelirden en çok pay ayıran ülke ABD oldu. ABD’de 2020 yılında milli gelirin yüzde 18,8’i sağlık harcamalarına ayrıldı. ABD’den sonra sağlığa en çok bütçe ayıran ülke Kanada oldu. Kanada’da 2020 yılında milli gelirin yüzde 12,9’u sağlığa harcanırken Almanya’da bu oran 12,8 oldu.

OECD ülkeleri arasında sağlığa en çok yatırım yapan ülkelerin ilk beşinin G7 ülkelerinden olması dikkat çekti. G7 ortalaması tek başına listede dördüncü sırada yer aldı.

SAĞLIĞA EN AZ BÜTÇE AYIRAN ÜLKE TÜRKİYE

OECD ülkeleri arasında Türkiye yeniden sağlığa en az bütçe ayıran ülke oldu. Türkiye 2020 yılında milli gelirinin yüzde 4,6’sını sağlık harcamalarına harcadı. Türkiye bu oran ile en yakın rakibi Lüksemburg’dan 1,2 puan geride kaldı.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram