‘İktidar sağlıkta şiddeti azaltmak yerine besledi, şiddet olağanlaştı’

Günde ortalama 80’den fazla 'sağlıkta şiddet' vakasının yaşandığını açıklayan Türk Tabipleri Birliği, şiddetin önlenmesi için etkili bir yasa çıkarılması taleplerini bir kez daha yineledi.

KRONOS 16 Nisan 2022 GÜNDEM

‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ dolayısıyla birçok ilde basın açıklamaları düzenleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkili bir yasa çıkarılması taleplerini yineledi.

Sağlık çalışanları, 17 Nisan 2012’de bir hasta yakını tarafından görevi başında katledilen Dr. Ersin Arslan şahsında sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı. Ankara, Aydın, Batman, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Diyarbakır, Antep, İzmir, Van ve Samsun’da ortak açıklamada son 20 yıl içinde 10 hekimin sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

‘İKTİDARIN SORUMLULUĞUDUR’ 

Sağlıkta şiddetin iktidarın sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada özetle şöyle denildi: “İktidar sağlıkta şiddetin azalmasını sağlamak yerine; şiddet sarmalını besleyecek, büyütecek bir tutumda ısrarcı olunmuştur. Bu tutum sonucunda şiddet yayılmış, olağanlaşmıştır.

“Sağlıkta şiddet, artık sorun çözme aracı olarak başvurulan doğal bir davranış ve düşünce biçimine dönüşmüştür. Hekime ve tüm sağlık çalışanlarına hakaret, küfür, tehdit, aşağılama, darp ve hatta cinayet; sorunlar karşısında başvurulan genel geçer bir yöntem halini almıştır.

GÜNDE 80’DEN FAZLA SAĞLIKTA ŞİDDET VAKASI 

Sağlıkta şiddeti gösteren Beyaz Kod bildirim sayısı; 2020’de 11.942 iken; 2021 yılında sağlık kurumlarına başvuru sayılarındaki artışa da paralel şekilde sağlıkta şiddet artmış; Beyaz Kod bildirim sayısı 29.826’ya yükselmiştir.

TTB’nin yaptığı anket çalışmasına göre hekimlerin yüzde 84’ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğramış ancak bunların yalnızca yarısı Beyaz Kod veya yetkili mercilere bildirimle sonuçlanmıştır.

Sadece Beyaz Kod verileri bile 2021 yılında Türkiye’de, günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını göstermektedir.


 

‘İKTİDAR KULAKLARINI TIKADI’ 

TTB, defalarca bu şiddet ortamını düzeltecek, rehabilite edecek öneriler sunarken; siyasi iktidar bunlara kulaklarını tıkayarak yanıt vermiştir. Tıkanmış sağlık sisteminin aynı şekilde devam ettirilmeye çalışılması, sağlıkta şiddetin daha da artmasına zemin hazırlamıştır.

İktidarın kolaylıkla hazırlayabileceği etkili bir yasal düzenleme bile, şiddeti hiçbir şekilde önleyemeyecek kadük bir düzenleme haline getirilmiştir.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram