Google hakkında Türkiye’de soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, teknoloji şirketi Google'u ekonomik bütünlük hakkında hakim durumu kötüye kullanmaktan soruşturma açtı.

KRONOS 02 Şubat 2023 EKONOMİ

Rekabet Kurulu, teknoloji şirketi Alphabet, Google, Google International, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık’tan oluşan ekonomik bütünlük hakkında hakim durumu kötüye kullanmaktan soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, söz konusu ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın kurul tarafından karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu’nun Alphabet, Google, Google International, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama’dan oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtildi.


 

REKABET KURULU NEDİR?
7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır. Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram