Gergerlioğlu’ndan vekillere: Yargıtay kararı, insan haklarına darbedir

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay’ın kendisi hakkında verilmiş 2,5 yıllık hapis cezasını onamasıyla ilgili TBMM’deki tüm milletvekillerine mektup gönderdi. Gergerlioğlu, “Milletvekili seçildiğim bir dönemde milletvekili dokunulmazlığına aykırı bir şekilde yargılamaya devam edilmiştir" dedi.

KRONOS 02 Mart 2021 GÜNDEM

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay’ın kendisi hakkında verilen 2,5 yıl hapis cezasını onamasını “İnsan hakları aktivizmine vurulan bir darbe” diye nitelendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunan bütün milletvekillerine mektup gönderen Gergerlioğlu, mektubunda
2016 yılındaki Facebook ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek, “silahlı örgüte üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma” suçlarından soruşturma başlatıldığına işaret etti.

YARGITAY 16’NCI CEZA DAİRESİ KARARI 28 OCAK’TA ONADI

Gergerlioğlu, “2017 yılında hazırlanan iddianamede paylaşımlarımdan bir tanesi TMK 7/2 kapsamında değerlendirilmiş ve kamu davası açılmıştır” dedi. Davaya konu paylaşımın, ulusal bir medya kuruluşunun halen yayında olan bir linki olduğunu kaydeden Gergerlioğlu, yerel mahkemenin kendisine 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini kaydetti.

Gergerlioğlu, “2018 yılında milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı almama rağmen istinaf yargılamasına devam edilmiş, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi ise kararı 28.01.2021 tarihinde onamıştır.” ifadelerini kullandı.


 

Gergerlioğlu mektubunda şöyle devam etti: “Yargıtay kararında, hakkımda yasama dokunulmazlığı bakımından yaptığı değerlendirmede Anayasa’nın 83’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının 2’nci cümlesinde düzenlenen ‘seçimden önce başlanılmış olmakla birlikte hak ve özgürlükleri kötüye kullanıldığı’ gerekçesiyle dokunulmazlıktan yararlanamayacağıma hükmetmiştir. Gerekçe olarak da Anayasa Mahkemesi’nin 2008 tarihli bir kararına atıf yaparak; ‘düşünce açıklamalarının kötüye kullanma olarak değerlendirilebileceğini, ancak her düşünce açıklamasının değil, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının’ bu kapsamda olduğunu belirtmiştir.”

“BASIN AÇIKLAMASI TERÖR PROPAGANDASI SAYILDI”

“Kararda yaptığım; paylaşımda mesajın ‘örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullanıldığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği’ gerekçesiyle bu açıklamanın sahiplenildiği belirtilmiştir.” diyen Gergerlioğlu, “Kast açısından paylaşımım ‘PKK’yi meşru göstermeye çalıştığım, örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkânsız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı’ ifade edilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

KARŞI OY YAZISINDA HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Gergerlioğlu mektubunda şunları dile getirdi: “Yargıtay’ın onama kararına yazılan karşı oy yazısında hem dokunulmazlık açısından hem de suçun unsurları açısından kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Onama kararında yer almayan hukuki tartışmalar karşı oy yazısında yer bulmuş, bu karşı oy yazısı ile yargılamanın da verilen cezanın da hukuka aykırılığına açıkça dikkat çekilmiştir.

Öncelikle mahkûmiyet kararının kesinleştiği bu dönemde halen milletvekili sıfatına sahip olduğumu hatırlatmak isterim.
Anayasa’da 2001 yılında yapılan değişiklik ile yasama dokunulmazlığına istisna tutulan hakkın kötüye kullanımına ilişkin madde büyük bir değişiklik geçirmiştir. Maddeden açıkça ‘düşünce”’ ifadesi çıkarılmış olması nedeni ile propaganda suçu açıkça bu kapsamdan çıkarılmıştır.

Bu yönüyle anayasaya ve kanuna aykırı bir şekilde, dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin yargılamasına devam edilmesi ve hakkında cezaya hükmedilmesi açıkça anayasaya, siyasi faaliyette bulunma, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere aykırıdır.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE”

Öte yandan milletvekili olduğum dönemden çok önce de insan hakları savunucu olarak pek çok toplumsal olaya dikkat çektiğim, bunları kamuoyu gündeme taşıdığım unutulmamalıdır. Suç teşkil ettiği iddia edilen paylaşım da çözüm sürecine dair tartışmaların devam ettiği bir dönemde barış çağrısıyla yapmıştır. Ulusal bir haber sitesinin linki ile birlikte şiddete teşvik amaçlı taşımayan bir paylaşım nedeniyle ağır bir suçtan dolayı cezalandırılmam ifade özgürlüğüne yapılan açık bir müdahaledir.

Ayrıca kararda düşünce açıklamamın doğrudan ya da dolaylı olarak nasıl açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu hususunda bir değerlendirme de yapılmamıştır.

Bahsi geçen haber linkinin halen erişime açık olmasına karşılık, bu linki alıntılayarak paylaştığım için hapis cezasına çarptırılmam ve milletvekilliğimi kaybetme riskiyle karşı karşıya olmam hukuk kurallarının herkese eşit olarak uygulanmadığının kanıtıdır. Bu madde kapsamında yargılanan pek çok milletvekilinin yargılamalarının mahkeme kararıyla durduğunu ama benim yargılamamın kasıtlı devam ettirildiğini de bilginize sunarım.

“YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARINA AYKIRI”

Bir insan hakları savunucusu olarak, sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapmış ve çözüm sürecine doğrudan katkım bulunduğunu alenileşmiş bir haberin içeriğini paylaşmasının propaganda suçu olarak değerlendirilmesi gerek mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay’ın, gerekse de Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır.
Dolayısıyla milletvekili seçildiğim bir dönemde milletvekili dokunulmazlığına aykırı bir şekilde yargılamaya devam edilmiştir. Ve zorlama yorumlarla hakkımda mahkûmiyet hükmü verilmiştir.

Adil yargılanma başta olmak üzere Anayasa ve AİHS de koruma altına alınmış haklarım ihlal edilmiştir.

“ENİS BERBEROĞLU KARARI GİBİ AYM’DEN DÖNER”

Sayın Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi kararın alelacele ve siyasi rant elde etmek amacıyla Meclis’e getirtilip okutulması amacıyla Yargıtay tarafından hızlı bir şekilde çıkarılan bu karar çok açık bir hak ihlallerine yol açacaktır. Anayasa Mahkemesi tarafından da hakkımda ihlal kararı vermesi kuvvetle muhtemeldir.


 

Bugün benim aldığım cezanın öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisine yani millet iradesine sonra da benim gibi insan hakları savunucusu bir milletvekiline verilmiş olması insan hakları aktivizmine vurulmuş büyük bir darbedir. Bugün insan hakları reform paketi açıklanırken herkesin sorduğu soru ‘İnsan hakları aktivisti Mv. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hukuksuzca ceza verilip milletvekilliği düşürülmek isteniyorken insan hakları paketi ne kadar samimi olabilir?’”

Gergerlioğlu, mektubunun sonunda hakkında verilen kararla ilgili anayasa hukukçuları Kemal Gözler, Ersan Şen ve Osman Can’ın yazılarının linkine yer verdi. Gergerlioğlu, milletvekillerine hitaben, “Bu yazılar hukuksuzluğu anlama noktasında sizlere daha da yardımcı olacaktır. Saygılarımla.” dedi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram