CHP, devlet eliyle ceylan katliamına dava açtı

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘av turizmi’ adı altında Şanlıurfa’da 9 ceylanın katledilmesi için açtığı ihaleyi idare mahkemesine taşıdı.

KRONOS 27 Ağustos 2020 GÜNDEM

NKARA –CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü’nün “Av turizmi” adı altında Şanlıurfa’da Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 9 ceylanın avlanması yönünde açtığı ihale hakkında yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptaline karar verilmesi talebiyle idare mahkemesine dava açtı.

CHP’li Mahmut Tanal’ın Şanlıurfa Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle de düzenlenen hayvanların yaşam hakkının, dava konusu ihale işlemi ile açıkça yok sayıldığı vurgulandı. Hukuki mevzuat ile düzenlenen yaşama hakkının dar yorumlanarak sadece insanlar bakımından geçerli olduğu savunmasının kabul edilemez olduğunun altının çizildiği dilekçede, “Yaşam hakkı her canlı için uygulanmalıdır. İnsanların eğlencesi, hobisi yahut etkinliği olarak hayvan haklarının hiçe sayılarak devlet eliyle hayvanların, ceylanların avlattırılması Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır” denildi.

“CEYLANLAR ŞANLIURFA’NIN TARİHİ MİRASIDIR”

Adına türkü yakılan ceylanların Şanlıurfa’nın tarihinde, kültüründe ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilen dava dilekçesinde, “Şanlıurfa ili için ceylanların, Ceylanpınar ilçesine ismini verecek derecede değerli ve tarihi miras niteliğinde olmasına rağmen günümüzde Şanlıurfa ilindeki ceylanların nesli maalesef ki tükenmeye yakındır. İdarenin söz konusu ceylanları koruma altına alması ve üremeleri için çalışmalar yapması gerekirken duygulardan ari bir şekilde avlattırılmalarına karar verilmesi hukuka aykırı olmakla birlikte bilhassa hakkaniyete aykırıdır” ifadelerini yer verildi.

İHALE ÇELİŞKİSİ

CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal’ın sunduğu dava dilekçesinde, hayvanların devlet ihalesiyle avlattırılmasının kabul edilemez olduğunun altı çizildi. Devlet İhale Kanunu’nun ‘Kapsam’ başlıklı 1. Maddesinin “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür” şeklinde olduğunun hatırlatıldığı dilekçede, “Hayvanların avlattırılması; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinden olmadığı aşikardır. Dolayısıyla Kanun kapsamında belirtilmeyen bir durumun, iş bu Kanun uyarınca ihale edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Dava dilekçesinde, “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen idari işlemin hukuka açıkça aykırılığı ve idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğma şartlarının oluştuğundan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünce tesis edilen; ‘2020-2021 Av Turizmi kapsamında Şanlıurfa ili Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 9 Adet Ceylan Avlattırılması İhalesi’ işlemi hakkında öncelikle yürütmenin durdurulmasının ve neticede hukuka ve hakkaniyete aykırı olan işlemin iptalini talep etme gereğinin hasıl olduğu” belirtildi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram