CHP Başkentgaz’ı SPK ve Bakanlığa şikâyet etti

KRONOS 07 Şubat 2020 GÜNDEM

ANKARA – Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktaran Başkentgaz’ın, 2016 yılında vergiden muaf tutulmayı sağlayan GYO statüsüne geçtiği ortaya çıktı. CHP’li Mahmut Tanal, Başkentgaz’ı SPK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na şikâyet etti, şirketin GYO statüsünden çıkarılarak 4 yıldır ödemediği vergilerin tahsil edilmesini istedi.

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelen Başkentgaz şirketinin, asıl faaliyeti gaz dağıtımı olmasına rağmen 2016 yılında, kurumlar vergisinden muaf tutulmayı sağlayan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsüne geçtiği ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Başkentgaz’ın mevzuata aykırı şekilde elde ettiği GYO statüsünden çıkarılarak şu ana kadar ödemediği vergilerin tahsil edilmesi ve yaptırım uygulanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) ayrı ayrı şikayet dilekçeleriyle başvurdu.

DOĞALGAZ DAĞITIM İŞİ YAPIYOR AMA “GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI” UNVANINI KULLANIYOR!

2013 yılında Ankara’nın doğalgaz dağıtım ihalesini alan Başkentgaz’ın, faaliyet alanı gayrimenkul olmamasına rağmen Şubat 2016’da ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ statüsüne dönüştüğü belirlendi. CHP’li Mahmut Tanal, SPK ve Bakanlığa verdiği şikayet dilekçelerinde, 2013’te özelleştirme ile Ankara’nın gaz dağıtım işini üstlendiğini hatırlattı. Başkentgaz’ın, 2016 yılının Şubat ayı itibariyle GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) statüsüne dönüştüğünü aktararak, “Ana faaliyeti doğalgaz dağıtımı olan şirketin, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsüne geçmesi yasaların emredici hükümlerine aykırıdır. Gayrimenkul Yatırım Ortakları yalnızca gayrimenkuller ve bunların projelerine ilişkin faaliyetlerde bulunabilmektedir.” dedi.

STATÜSÜ MEVZUATA AYKIRI

Dilekçede, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1 Nolu fıkrasının (d) bendi uyarınca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden istisna olduğunu, ayrıca 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın) stopajın oranının da yüzde sıfır olarak belirlendiğini anlatan Tanal, “Görüldüğü üzere ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ statüsü şirketlere ciddi boyutta bir vergi muafiyeti sağlamaktadır. Asıl faaliyeti gaz dağıtımı olan şirkete GYO unvanı verilmesi mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır. Bu durum şirketin lehine ancak devletin ve kamunun zararınadır.” ifadelerini kullandı.

SPK BAŞKENTGAZ’IN GYO STATÜSÜNE NASIL GEÇTİĞİNİN SORUŞTURSUN

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruda, Başkentgaz’ın GYO statüsüne geçmesinde herhangi bir usulsüzlük olup olmadığının, GYO statüsünde faaliyetlerine devam ederken şartları yerine getirip getirmediğinin araştırılmasını talep etti. Tanal, SPK’dan şikayet ettiği Başkentgaz’ın (Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 88. maddesi kapsamında denetlenmesini, mevzuatlara aykırı olarak statü değişikliğine giderek yasadışı imtiyazlar sağlayan firmanın GYO statüsünün 2016 yılından itibaren iptal edilmesini, Başkentgaz hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını” istedi.

4 YILDIR ÖDEMEDİĞİ VERGİLERİN TAHSİL EDİLMESİNİ İSTEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, ayrı bir şikayet dilekçesiyle başvurduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ise “Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mevzuatlara aykırı olarak gerçekleştirmiş olduğu statü değişikliğinin iptali ile GYO statüsünden çıkarılmasını, 2016 yılı Şubat ayından itibaren sebep olduğu vergi zıyaının tespit edilerek Başkentgaz’dan tahsili ile hazineye kazandırılmasını, mevzuatlara aykırı olarak statü değişikliğine giderek vergi zıyaına sebep olan Başkentgaz hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanmasını ve “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” statüsünün ve bu yol ile kazandığı tüm imtiyazların 2016 yılından itibaren geçerli olmak üzere iptalini” talep etti.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram