AYM’den OHAL kararnamesindeki bazı hükümlere iptal

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan olağanüstü hal kararnamesinde yer alan bazı hükümleri iptal etti.

KRONOS 17 Mart 2023 GÜNDEM

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), 15 Temmuz 2016 sonrası çıkarılan olağanüstü hal kararnamesinde yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Koç ile 113 milletvekilinin 2018’de yaptığı başvuruya ilişkin gerekçeli kararı yayımlandı.

15 Temmuz ‘darbe girişimi’ nedeniyle kamu personeli, kurum ve kuruluşlar ile yurt dışında eğitim görenlere ilişkin maddelere yönelik itirazı inceleyen AYM, bazı ibareleri anayasaya aykırı bularak iptal edilmesine karar verdi.

‘ÜYELİĞİ, MENSUBİYETİ VEYA…’ İBARESİ İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan gerekçeli kararda, kamu görevinden çıkarılacak kişilerin tarif edildiği madde metninde yer alan, “Terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olan” cümlesindeki, “üyeliği, mensubiyeti veya” ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

PASAPORT İPTALİ ANAYASA AYKIRI

Yüksek mahkeme, yasanın, kurum ve kuruluşlara ilişkin alınan tedbirlere ilişkin maddesinde yer alan ve “kamu görevlerinden çıkarılan kişilerin pasaportlarının iptaline” ilişkin ibarenin de anayasa aykırı olduğuna ve iptal edilmesine hükmetti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

EL KONULAN MALLARIN DEVREDİLMESİ HÜKMÜ

AYM, yasanın aynı maddesinde “terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gazete, dergi, vakıf, dernek ve özel sağlık kuruluşlarının taşınır ve mal varlığının Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak devredilmesinde “her türlü kısıtlamadan ari olarak” ibaresini anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi.

‘EL KONULAN KURUMLARDAN BOÇ TALEBİNDE BULUNAMAZ’ MADDESİ DE İPTAL

Aynı madde metninde, bu kuruluşların söz konusu taşınır ve mal varlıklarının devrinde, bunların “her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden hak talebinde bulunulamayacağına” ilişkin hüküm AYM tarafından anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edildi.

YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖRENLERE DENKLİK VERİLMEMESİ ANAYASA AYKIRI

Bu kapsamda yer alarak yurt dışında eğitim görenlerden öğrencilikle ilişkisi kesilenlerin, gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemlerinin yapılamayacağına ve akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacağına ilişkin ibare de anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen hükümler arasında yer alıyor.

BAŞKAN ARSLAN KARŞI OY KULLANDI 

Gerekçeli kararda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve diğer bazı üyelerin “karşı oyları”na da yer verildi. Arslan gerekçesinde, “Dava konusu kuralların kapatılan kuruluşların mülkiyet hakkını sınırlandırmanın ötesinde herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığına veya suçta kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tüm malvarlığının mülkiyetinin kamuya geçirilmesini öngörmektedir. Bu haliyle düzenleme Anayasa’nın 38. maddesi bağlamında mülkiyet üzerinde genle müsadere müsadere sonucunu doğuran bir tasarruf niteliğindedir. Dolayısıyla mülkiyet hakkında yönelik bu müdahale durumun gerektirdiği ölçüyü aşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram