AYM: OHAL döneminde tutukluluğa itirazın 44 günde sonuçlanması makul

KRONOS 23 Temmuz 2019 GÜNDEM

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir eski subayın, tutukluluğunun devamına yönelik itirazına ilişkin incelemenin 44 günde sonuçlandırılmasının ‘kısa sürede karara bağlanma hakkı’nın ihlali anlamına gelmediğine hükmetti.

Kamuoyunda ‘MİT TIR’ları’ olarak bilinen davada tutuksuz yargılanırken başka bir ‘terör‘ soruşturmasında gözaltına alınan H.G. tutuklandı. H.G.’nin tutuklama kararlarına karşı yaptığı itiraz reddedilirken, devam eden yargılamada Yargıtay, başvurucunun tutukluluk hâlinin devamına yönelik kararlar verdi.

H.G., 1 Mart 2017 tarihinde AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Dilekçede, tutukluluğun devamına dair karara karşı yapılan itirazın kanunda öngörülen süreye riayet edilmeden sonuçlandırıldığı belirtilerek itiraz incelemesinin kısa sürede karara bağlanması hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü.

29 Mayıs’ta başvuruyu görüşen AYM, Anayasa’nın 19’ncu maddesinde güvence altına alınan söz konusu hakkın Anayasa’nın 15’inci maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa’nın 15’inci maddesinin konusu ‘Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması’ ve bu madde uyarınca “Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.”

AYM’nin ’44 gün makuldür’ kararında şöyle dendi:

“Somut olay olağanüstü hal süreci içerisinde gerçekleştiğinden, başvurunun, bu dönemde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15’nci maddesi kapsamında meşru olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu dönemde hâkim ve savcı sayısının önemli oranda azalması, darbe teşebbüsü ve FETÖ/PDY ile bağlantılı soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yoğunluğu başta olmak üzere olağanüstü hâl sürecindeki gelişmeler dikkate alındığında başvurucunun tutukluluğun devamı kararına yaptığı itirazın 44 gün sonra sonuçlandırılması makul olarak kabul edilebilir. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik olarak Anayasa’nın 19’uncu maddesinde belirtilen güvencelere aykırı bu müdahalenin olağanüstü hâl döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15’nci maddesindeki ölçütlere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram