AYM’den yeni bir AİHM manevrası: Yargıtay üyesinin ihracını da haklı buldu

AYM, Yargıtay eski üyesi Demiröz'ün başvurusunda 15 Temmuz sonrası görevleri sona erdirilen yüksek yargıçların disiplin kurulu kararıyla tekrar meslekten çıkarılmasını hukuka uygun buldu. Eski Savcı Doğan, "Amaç anayasaya açıkça aykırı olan azil kararının AİHM'den dönmesine engel olmak" dedi.

SEVİNÇ ÖZARSLAN 25 Ocak 2023 GÜNDEM

Anayasa Mahkemesi (AYM) cezaevinde vefat eden Yargıtay eski üyesi Mehmet Sait Demiröz‘ün yaptığı bireysel başvuruda Yargıtay Disiplin Kurulu tarafından 5 yüksek yargıcın meslekten çıkarılmasının adil yargılanma, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile özel hayata saygı haklarını ihlal etmediğine hükmetti.

Eski Yargıtay üyeleri  Turgut Emiroğlu, Mesut Budak, Mehmet Uslu ve O.Y.‘nin dosyasını da sonuca bağlayan karara AYM Bölüm Başkanı Hasan Tahsin Gökcan itiraz şerhi koydu. Gökcan, hak ihlali olmadığını savunan üyeler Muammer Topal, Recai Akyel, Selahaddin Menteş ve Muhterem İnce’nin imzası bulunan karara yazdığı itirazda, eski yüksek yargıçların adil yargılanmadıklarını belirtti.

Gökcan karşı oy kullanmasının gerekçesini, “Yargıtay Kanununda düzenlenen idari kurul kararına itiraz yolu yine idari bir kurula karşı yapılmakta olup, anılan yol Anayasa’da öngörülen etkili yargısal başvuru hakkını karşılar nitelikte değildir. Etkili yargısal yol, idari işlem ve kararlara karşı organik olarak ve usul güvenceleri içeren bir mahkemenin denetimini zorunlu kılmaktadır. İncelenen olayda başvurana böyle bir denetim imkanı tanınmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak söz konusu kuralın mahkemeye erişim hakkına engel teşkil etmesi karşısında çoğunluk gerekçesinde ulaşılan sonuca ve anılan sonraki karara yapılan atfa ilişkin değerlendirmelere katılmamaktayım.” ifadelerini kullandı.

Hasan Tahsin Gökcan

15 TEMMUZ’DAN SONRA YARGITAY VE DANIŞTAY’DAKİ YÜKSEK HAKİMLERİN YAŞADIĞI SÜREÇ

Eski savcı Mustafa Doğan, Yargıtay Disiplin Kurulu’nun eski yüksek yargıçlarla ilgili meslekten çıkarma ve AYM’nin verdiği ‘hak ihlali yok’ şeklindeki kararlarını Kronos’a değerlendirdi.

Doğan, TBMM’de 1 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen 6723 sayılı ‘Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle tüm Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevleri otomatik olarak sona erdiğine dikkat çeken eski Savcı Doğan, ‘Bu kanun gereği HSYK görevleri sonlandırılan üyelerin yerine yeni üyeler seçmiştir. Bu yasanın amacı bir kısım muhalif üyenin yüksek mahkemelerden tasfiyesi idi. Cemaatle herhangi bir ilgisi olmayan Ali Suat Ertosun gibi AKP muhalifi üyeler bu yasa ile Yargıtay’dan ve Danıştay’dan gönderildi.” dedi.

Doğan, 15 Temmuz’un ardından yüzlerce Yargıtay ve Danıştay üyesinin tutuklandığını ya da yüksek hakimlikten alınarak adliye/idare-vergi mahkemesine hakim/savcı yapıldığı belirterek ‘ Sonra HSYK’nın toplu kararı ile meslekten atıldılar. Atıldıklarında yüksek hakim değillerdi’ ifadesini kullandı.

AYM’nin hak ihlali yaşanmadığı şeklindeki kararını eleştiren Mustafa Doğan şunları söyledi:

”17 Temmuz 2016’da Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile haklarında Gülen cemaatine üyelik soruşturması başlatılan üyeler hakkında disiplin soruşturması başlatmış. Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulmuş. Kurul zaten tutuklanmış ve Yargıtay üyeliğinden atılmış hakimleri bir daha meslekten atmış. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen üyeler Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına karşı bireysel başvuruda bulunmuşlar. Yasa gereği Yargıtay üyelerine karşı iki disiplin cezası var. Biri “kınama”, diğeri “meslekten çekilmeye davet”. Ya daveti kabul edersin ya da 1 ay sonra kabul etmiş sayılırsın. Bireysel başvuru bu işlemin adil yargılanma hakkına aykırı olduğuna dair.

ANAYASA GEREĞİ HAKİMLER VE SAVCILAR AZLEDİLEMEZ

Peki zaten meslekten atılmış olanlar için neden Yargıtay bir daha disiplin kararı verip onları meslekten atmışlar? Olayın özü şu: Anayasa gereği hakimler ve savcılar azledilemez. 23 Temmuz 2016’da yürürlüğe giren yasa yüksek hakimlerin azli anlamına geliyor. Bu Anayasa’ya açıkça aykırı. Yarın öbür gün bu kararlar AYM’den olmasa da AİHM’den dönecek. Bu kesin. B planı olarak “bu adamlar yasa ile atıldılar ama aynı zamanda Yargıtay Kanununda yer alan usul kuralları işletilerek disiplin kuralları gereğince meslekten atıldılar. Geri dönmeleri mümkün değil” hazırlığı yapmışlar. Olay bundan ibaret.”

Mehmet Sait Demiröz’ün onlarca Yargıtay ve Danıştay üyesi gibi 15 Temmuz’un hemen ardından Anayasa ve Yargıtay kanununa aykırı olarak gözaltına alınıp tutuklandığına ve yüksek mahkemelerdeki muhalif üyelerin 6723 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek tasfiye edildiğini belirten eski savcı Doğan, “Yüksek Disiplin Kurulu, Demiröz’ü 2019 yılında Yargıtay üyeliğinden tekrar attı. Yani zaten atıldığı meslekten 3 sene sonra tekrar atıldı. Bu karara karşı da hiçbir hukuki başvuru yolunu kullanmasına izin verilmedi. Ne itiraz, ne herhangi bir idari yargı merciinde dava hakkı tanındı. Üstelik kendine Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararı tebliğ de edilmedi. Kendisi haricen öğrenince AYM’ye bireysel başvuru yapabildi.” dedi.

YARGITAY ESKİ ÜYESİ MEHMET SAİT DEMİRÖZ CEZAEVİNDE ÖLDÜ

Mehmet Sait Demiröz

Yargıtay’daki görevine son verilen üyelerden biri olan Mehmet Sait Demiröz, Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 21 Temmuz 2016’da tutuklandı ve 22 Temmuz 2022’de Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Diğer eski üyeler Mesut Budak’a örgüt üyeliği iddiasıyla 8 yıl 9 ay, Turgut Emiroğlu’na 12 yıl, Mehmet Uslu’ya 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Budak, 2019’da tahliye edildi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram