AİHM: 230 yargı mensubunun özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi

AİHM, 15 Temmuz'dan sonra 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmederek her bir başvurucuya 5 bin Euro ödenmesine, itiraz yolu kapalı, kesin şekilde karar verdi.

KRONOS 06 Eylül 2022 GÜNDEM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM,) bugün açıkladığı 4 grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmederek her bir başvurucuya 5 bin Euro ödenmesine, itiraz yolu kapalı, kesin şekilde karar verdi.

Avukat Rümeysa Budak’ın aktardığına göre, usuli güvencelere aykırı tutuklamalar nedeniyle 5.maddenin ihlal edildiğine dair 3 grup komite kararları şunlar:

Ataman ve diğerleri v. Türkiye: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219050%22]}

Bayram ve diğerleri v. Türkiye: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219044%22]}

Geleş ve diğerleri v. Türkiye: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219049%22]}

Öte yandan, tutuklama kararının makul şüpheye dayanmaması nedeniyle 5.maddenin ihlal edildiğine dair 1 grup komite kararı da şöyle:

Ulusoy ve diğerleri v. Türkiye: hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-2190

Budak, “Alparslan Altan, Baş, Erdal Tercan, Turan ve diğerleri, Acar ve diğerleri kararlarıyla beraber bu 4 grup kararla toplam 710 yargı mensubunun darbe sonrası tutuklanmalarının usuli güvencelere aykırı olduğu ve herhangi bir makul şüphe olmadan gerçekleştiğine karar verilmiş oldu.” dedi.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com